"Dziewczynki i dziewczyny. Wstęp do girlhood studies" 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej organizowanej przez Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW oraz Fundację Kosmos dla Dziewczynek

plakat konferencji
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Data rozpoczęcia: 
07-10-2022
Data zakończenia: 
08-10-2022

Pierwsza konferencja naukowa o dziewczynka w Polsce odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 października 2022 r. i będzie zorganizowana wokół paneli tematycznych. Proponujemy niniejsze obszary refleksji, choć jesteśmy otwarte także na inne propozycje:

 • Doświadczenia bycia dziewczyną, dziewczynką w Polsce
 • Materialność i cielesność dziewczyńskości
 • Reprezentacje dziewczyńskości (Internet, media, literatura, prasa, sztuka)
 • Intersekcjonalność w badaniach (np. dziewczyny LGBTQ, niepełnosprawność, klasa społeczna, etniczność)
 • Aktywizm i rzecznictwo dziewczyn
 • Kultury dziewczyńskości
 • Dziewczyńskość w świecie instytucji (edukacja, biomedycyna, prawo, rodzina, rynek)
 • Konceptualizacje dziewczyńskości w ujęciu teoretycznym (pytania o granice pola badawczego)
 • Metodologia badań z dziewczynami

Celem konferencji jest poznanie badań prowadzonych w tej tematyce w Polsce, jak również wymiana doświadczeń badaczek i badaczy w obszarze girlhood studies, nawiązanie kontaktów, stworzenie pola dla przyszłej współpracy naukowej.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów (do 500 słów) prezentacji zawierających tytuł i opis proponowanego wystąpienia z zarysowanym głównym zagadnieniem.
Prosimy również o przesłanie biogramów (do 250 słów). Abstrakty i biogramy proszę przesyłać na adres girlhood.uw@gmail.com do 31 maja 2022 r.

Girlhood studies jako odrębny obszar badawczy rozwija się od lat 90. Jest to interdyscyplinarne pole badawcze skupiające się na krytycznej analizie reprezentacji dziewczyńskości, jak i na badaniu doświadczeń dziewczynek. Podczas konferencji zastanowimy się nad kategorią dziewczyńskości, jej zakresem, użytecznością analityczną i konsekwencjami jej stosowania.

Będziemy rozmawiać o tym:

 • Jakie są granice girlhood studies i w jakim stopniu określa je płeć kulturowa, wiek lub inne czynniki?
 • Jakie są współczesne dziewczynki i dziewczyny?
 • Jaka jest różnica między dziewczyńskością a kobiecością?

Chcemy poznać różnorodne doświadczenia dziewczynek i dziewczyn, a także wypracować narzędzia badawcze i analityczne pozwalające rozwijać girlhood studies w Polsce.

Wykład plenarny wygłosi prof. Anna Landau-Czajka.