Dr R. Hryciuk na międzynarodowych seminariach na temat Ameryki Łacińskiej

W listopadzie br. dr Renata Hryciuk wygłosiła referaty na międzynarodowych seminariach dotyczących Ameryki Łacińskiej:

Mujeres indígenas como ejemplo de población vulnerable en América Latina -

seminarium w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz

Imagenes de Oaxaca: Arte, Política y Memoria -

seminarium organizowanym przez Universidad Autonoma de benito Juarez w Oaxace wokół książki dr Abrahama Nahona pod tym samym tytułem.