Zachęcamy do udziału w badaniu "Zaufanie publiczne a poczucie zagrożenia przez koronawirusa"

Zachęcamy do udziału w badaniu: Zaufanie publiczne a poczucie zagrożenia przez koronawirusa (Public Trust and Perceived Threat of Coronavirus) przygotowanym przez kolegów z Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie. 
Uczestnictwo w badaniu jest anonimowe i dobrowolne. Jego celem jest zbadanie zależności pomiędzy stopniem publicznego zaufania a poczuciem zagrożenia w dobie pandemii. Badanie zawiera pytania dotyczące skali zagrożenia (8 pytań) i stopnia przekonania o bezpieczeństwie (10 pytań). Dane badawcze zbierane są w Polsce, Słowacji, Czechach, Węgrach, Serbii i Rosji. 

Aby wziąć udzial w badaniu, należy wypełnić krótki, około 8-minutowy KWESTIONARIUSZ

Badanie przygotowane zostało przez zespół w składzie: dr. hab. Juraj Buzalka, prof. dr. hab. Martin Kanovský, dr. hab. Júlia Halamová (Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie, Słowacja).

W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem: juraj.buzalka@gmail.com

Dziękujęmy za zaangażowanie!