Artykuł dr Mateusza Laszczkowskiego Państwo i ryzyko: Polityka kontroli oddziaływania na środowisko... dostępny także w "Deja Lu"

Kategorie: 
Publikacja

Informujemy, że artykułu dr Mateusza Laszczkowskiego "Państwo i ryzyko: Polityka kontroli oddziaływania na środowisko podczas budowy tunelu we włoskich Alpach", pierwotnie opublikowany w 102. tomie "Ludu" ukazał się także w "Deja Lu" z 8 marca 2020 - czasopiśmie pod egidą World Council of Anthropological Associations. Zachęcamy do lektury (PDF). 

Abstrakt: 

Posługując się przykładem monitorowania stopnia zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi dla zdrowia substancjami w trakcie budowy tunelu we włoskich Alpach, artykuł rozważa relacje pomiędzy państwem a ryzykiem. W praktykach zarządzania ryzykiem środowiskowym wyłania się szereg postaci „państwa”. Stosując pojęcie enframing („ujmowania w ramy”) Timothy’ego Mitchella, artykuł analizuje sposób, w jaki instytucje państwowe normalizują ryzyko za pomocą statystycznie zdefiniowanych progów dopuszczalnego stężenia szkodliwych substancji w atmosferze. Jednak kontrowersje wokół praktyk monitorowania stanu powietrza opisane w dalszej części artykułu sprawiają, że skonstruowany w ten sposób obraz państwa jako struktury porządkującej społeczno-materialną rzeczywistość zostaje podważony i otwiera się przestrzeń dla krytyki relacji władzy ukrytych pod pojęciem państwa. W konkluzji, artykuł sugeruje, że napięcie towarzyszące antycypowaniu ryzyka sprzyja artykułowaniu i kontestowaniu politycznych relacji, w których „państwo” może przybierać rozmaite formy i znaczenia.