Kolokwia Antropologiczne PIA: Danuta Penkala-Gawęcka Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu „Cultural contexts of health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia

Polski Instytut Antropologii we współpracy z Interdyscyplinarnym Zespołem Badań nad Dzieciństwem zaprasza na spotkanie z prof. Danutą Penkalą-Gawęcką.

Data dodania: 
18-04-2017
Kategorie: 
Seminarium
Przydatne informacje
Miasto: 
Warszawa
Miejsce: 
IEiAK UW, ul. Żurawia 4, sala 104
Data rozpoczęcia: 
27-04-2017
Godzina: 
13:15

Prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • wykład g. 13.15, sala 104
  • seminarium g. 15.15, sala 108
    osoby chętne do udziału w seminarium, prosimy o kontakt z dr hab. Magdaleną Radkowską-Walkowicz m.walkowicz@uw.edu.pl 

Zapotrzebowania ze strony biomedycyny i programów zdrowia publicznego na ekspertyzy kulturowe znacząco wpłynęły na wyłonienie się antropologii medycznej jako subdyscypliny antropologicznej. Mogłoby się wydawać, że w rezultacie wieloletnich doświadczeń akcji zdrowotnych podejmowanych przez Światową Organizację Zdrowia i inne instytucje w tzw. krajach rozwijających się, doceniono znaczenie dogłębnej antropologicznej analizy kulturowych uwarunkowań opieki zdrowotnej. Niemniej, jak pokazuje nowy projekt Europejskiego Biura Regionalnego WHO, decydenci i pracownicy sektora zdrowia publicznego nadal nie są w wystarczającym stopniu świadomi tego, jak ważna jest znajomość „kulturowych kontekstów zdrowia” dla skutecznego wprowadzania różnych inicjatyw zdrowotnych i eliminacji chorób.

Przedstawię założenia, cele i sposoby realizacji projektu WHO „Cultural contexts of health”, w którym uczestniczę jako członek międzynarodowej, interdyscyplinarnej grupy ekspertów. Ukażę perspektywy i ograniczenia tego rodzaju strategii i działań. Czy wnoszą one coś nowego w porównaniu do tych, które podejmowano w ubiegłych dekadach? Czy antropolodzy medyczni mogą z pożytkiem pełnić rolę ekspertów i mediatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej, w różnych kontekstach społeczno-kulturowych? Rozważania na ten temat mogą także dać asumpt do szerszej dyskusji nad problemami antropologii stosowanej.

Plakat wydarzenia

Galeria