„Ani kapłani, ani błaźni”: Odsłony zwrotu postsekularnego w antropologii - artykuł dr hab. M. Lubańskiej

W najnowszym wydaniu "Slavia Meridionalis" (20/2020), interdyscyplinarnym piśmie prezentującym wyniki badań nad literaturą, kulturą, historią, etnologią i językami Słowiańszczyzny południowej oraz jej dynamicznymi związkami z innymi obszarami kulturowymi, ukazał się artykuł dr hab. Magdaleny Lubańskiej (IEiAK UW) na temat zwrotu postsekularnego w antropologii (LINK)

Celem artykułu jest refleksja nad specyfiką zwrotu postsekularnego we współczesnej antropologii, uwzględniająca jego uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz związane z nim postawy epistemologiczne. Autorka próbuje wskazać obszary badań i zagadnienia, które powinny być przedmiotem eksploracji tego zwrotu, a zarazem określić warunki brzegowe wykorzystywania wypracowanych na jego gruncie narzędzi analitycznych w badaniach nauko­wych. Odnosząc się do najnowszej literatury przedmiotu, autorka wyróżnia w antropologii dwie wiodące postawy epistemologiczne zaangażowane w ów zwrot: uznające rzeczywistość objawienia oraz odrzucające taką możliwość (naturalistyczne). Dostrzega, że w ich ramach wysuwane są różnorakie pomysły na to, jak mogłaby wyglądać i czemu służyć kooperacja antropologii z teologią. Prezentując antropologiczne odsłony owego zwrotu, tekst ma na celu ożywienie dialogu między reprezentującymi go badaczami uprawiającymi różne nauki huma­nistyczne i społeczne. Dialog ten z jednej strony może zainicjować nowe ścieżki wzajemnych inspiracji i współmyślenia, z drugiej zaś doprowadzić do bardziej świadomych dystynkcji między różnymi wariantami tego zwrotu.

W tym samym numerze "Slavia Meridionalis" ukazała się recenzja książki Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii. Perspektywa antropologii (post)sekularnej autorstwa dr hab. M. Lubańskiej (Warszawa: WUW, 2019): LINK