107 tom „Ludu”

okładka czasopisma

Ukazał się 107 tom „Ludu”, najstarszego polskiego pisma etnologicznego, a w nim teksty autorstwa osób związanych z naszym Instytutem. Wydawcą „Ludu” jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, a zastępczynią redaktora naczelnego dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. UW.

Cały numer dostępny tutaj:  https://apcz.umk.pl/LUD/issue/view/2687


Spis treści

ARTYKUŁY

Antycypując przyszłość – diagnoza a doświadczenie w chorobach rzadkich w Polsce, Małgorzata Rajtar
Syberyjskie mniejszości na wojnie w Ukrainie: od reprezentacji społecznych po wernakularne formy ideologizacji, Zbigniew Szmyt
Obrazy mniejszościowych grup etnicznych w Polsce w egzaminach doniosłych – przykład arkuszy maturalnych z wiedzy o społeczeństwie z lat 2005–2022, Piotr Załęski
Kryzys klimatyczny a lokalne praktyki wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego Propozycja badań nad wybranymi zjawiskami Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce z perspektywy etnoklimatologicznej, Karolina Dziubata-Smykowska
Humor w czasach zarazy (Polska 2020-2022), Alicja Soćko-Mucha
Death and life Valley. Environmental memory of the Pomeranian crime of 1939 in Chojnice, Mikołaj Smykowski, Dawid Kobiałka
The Virgin Mary in the narratives of contemporary Catholic and Muslim mothers in Poland, Joanna Krotofil, Dorota Wójciak, Dagmara Mętel
Body biographies: a study of apprenticeship and embodied experience among tattoo artists in Mexico, Sergio González Varela
When epidemics become narrative, women get bogged down in scripts?, Izabela Skórzyńska
In pursuit of the rejected "Jew from the Golah”. On life and works of dr. Jacob (Kobi) Weitzner, Lior Ester Lewkowicz-Shenholz
Bez chęci podróże – tułaczka jako motor pracy mitotwórczej w działalności Zoriana Dołęgi Chodakowskiego, Anna Leśniewska
Działalność kolekcjonerska Juliusza Zborowskiego na rzecz Muzeum Tatrzańskiego w kontekście plebiscytu spisko-orawskiego, Magdalena Kwiecińska

RECENZJE

NATALIA BLOCH, Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India, Anna Malewska-Szałygin
RAFAŁ HETMAN, Las zbliża się powoli. Kto po wojnie mordował w Dębrzynie, Zuzanna Deptula
MAJA GŁOWACKA, MONIKA HELAK, MAŁGORZATA ŁUKIANOW, JUSTYNA ORCHOWSKA, MATEUSZ MAZZINI, Pamiętniki pandemii, Michał Gałek

IN MEMORIAM

Maria Reimann (1982˗2023), Magdalena Radkowska˗Walkowicz
Marian Pokropek (1932-2023), Krzysztof Braun