"Migrants in the City: Materiality, Precarity, and the City Space"  - seminarium w Pradze z udziałem studentów IEiAK

Data dodania: 
06-12-2017

W dniach 29 listopada - 1 grudnia 2017 Dr Helena Patzer organizowała seminarium "Migrants in the City: Materiality, Precarity, and the City Space" we współpracy z Instytutem Etnologii Czeskiej Akademii Nauk i Instytutem Studiów Socjologicznych Uniwersytetu Karola w Pradze.

W seminarium uczestniczyli też studenci naszego Instytutu z grupy laboratoryjnej prowadzonej przez Dr hab. Karolinę Bielenin-Lenczowską i Dr Helenę Patzer. 

Program seminarium