mgr
Anna
Stępień
doktorantka
Studia doktoranckie 
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Obszary zainteresowań

antropologia polityczyna, antropologia miasta, antropologia ekologiczna - ekologia polityczna; główny obszar badań: Indonezja.

Kontakt

anna.stepien@student.uw.edu.pl