Zniekształcenia i podziw. Wizja Afryki i Afrykanów w okresie nowożytnym na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych

Zapraszamy na kolejne Seminarium Afrykanistyczne! Spotkanie z dr hab. Anetą Pawłowską, prof UŁ poprowadzi dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW. 

materiał poglądowy
Przydatne informacje
Data rozpoczęcia: 
02-02-2023
Godzina: 
17:00

Współczesne metody i praktyki historyczne pozwalają (dodajmy, że nie zawsze tak było), skłaniają do refleksji, które w diachroniczny sposób odzwierciedlają praktyki analityczne stosowane przy badaniu dzieł sztuki, a jednocześnie szczegółowo badają dokumenty wykorzystywane jako źródła. Dzięki temu podejściu wgląd badaczy w spuściznę artystyczną i  intelektualną dawnych epok staje się pełniejszy, gdyż  uwzględnienia ukryte wcześniej pod kulturowymi kodem, niejasności i niedopowiedzenia. Wystąpienie podda takiej właśnie krytycznej analizie wybrane przedstawienia ikonograficzne prezentujące Afrykę i jej mieszkańców od  XVI w. do XVII w.

Prof. UŁ, dr hab. Aneta Pawłowska, historyk i historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudniona w Instytucie Historii  Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.. Autorka i redaktorka wielu publikacji dotyczących Afryki  (m.in.: Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych (2013); Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność (2016), Afryka i (post)kolonializm (2016), The Art of Miss Irma Stern: Ugliness as a Cult (2022).

Ilustracja  Olfert Dapper (1635–1689). Holenderscy ambasadorowie na dworze Garcii II, króla Kongo. Rycina z Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche gewesten, 1668