Łódzkie Studia Etnograficzne - call for papers

Data dodania: 
06-08-2019
Przydatne informacje
Zgłoszenie do: 
15-11-2019

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (t. LIX, 2020 rok).

Redaktorki tematyczne tomu: dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, dr Katarzyna Majbroda

Kolejny tom „Łódzkich Studiów Etnograficznych” chcielibyśmy poświęcić rozważaniom wokół wielowątkowego zjawiska edukacji, animacji i działania w sferze publicznej w antropologicznej praxis, stawiając pytania o to:

Jak rozwijać i praktykować edukację społeczeństw otwartych oraz animować społeczności lokalne?

Jaką rolę ma do odegrania antropologia społeczno-kulturowa w zakresie praktykowania edukacji między-/wielokulturowej w przestrzeni publicznej?

Zgłaszanie tekstów oraz cała procedura redakcyjno-recenzyjna realizowana jest na Akademickiej Platformie Czasopism.

Na artykuły czekamy do 15 listopada 2019 roku.

Galeria