-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

Schemat organizacyjny

Dyrekcja (od września 2016)

Dyrektor IEiAK

prof dr hab. Maciej Ząbek

współpraca z instytucjami naukowymi i interesariuszami zewnętrznymi; 

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych 

dr Iwona Kaliszewska

współpraca z zagranicą

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich

dr Helena Patzer

opiniowanie podań studentów skierowanych do Dziekana WNKS UW

Related content