dr
Ewa
Maciejewska-Mroczek
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Kulturowej
realizacja grantu NCN - Sonata BIS