Rekrutacja 

Dowiedz się, jak wziąć udział w rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa.

Rekrutacja 2016/2017

1. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji

Kalendarz rekrutacyjny

Akty prawne

Kryteria kwalifikacji

Biuro Rekrutacji

2. Zarejestruj się na stronie www.irk.uw.edu.pl

Załóż indywidualne konto rejestracyjne

Wybierz odpowiednią ścieżkę rekrutacji 

Wypełnij swoje dane i załącz wymagane dokumenty

Zapisz się na etnologię i antropologię kulturową (na zasadach obowiązujących obywateli polskich):  

Zapisz się na etnologię i antropologię kulturową (na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich):  

Sprawdź i zatwierdź kryteria kwalifikacji przy zapisie na kierunek

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

3. Sprawdź wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje indywidualne konta rejestracyjne w systemie IRK.

4. Złoż wymagane dokumenty

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż dokumenty do komisji rekrutacyjnej instytutu.

Lista wymaganych dokumentów

5. Odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Otrzymasz pocztą decyzję wydaną przez wydziałową/instytutową komisję rekrutacyjną albo – w przypadku cudzoziemców przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy – przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia.

Możesz odebrać decyzję również osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Ciebie notarialnie.

6. Podpisz umowę

Szczegółowe informacje będą podane we wrześniu na stronie IEiAK

 

Kontakt

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW  

Sekretariat

poniedziałek-piątek: 10.00-15.30
ul. Żurawia 4, pok. 100, 00-503 Warszawa
tel./fax (0-22) 55-316-11/12

etnologia@uw.edu.pl

Biuro Rekrutacji UW

 

Powiązane materiały