Iwa
Kołodziejska
PhD Student
PhD Studies 
"Artes Liberales"

Selected publications

Renata Sõukand, Cassandra L. Quave, Andrea Pieroni, Manuel Pardo-de-Santayana, Javier Tardío, Raivo Kalle, Łukasz Łuczaj, Ingvar Svanberg, Valeria Kolosova, Laura Aceituno-Mata, Gorka Menendez, Iwona Kołodziejska-Degórska, Ewa Pirożnikow, Rolandas Petkevičius, Avni Hajdari, Behxhet Mustafa, Plants used for making recreational tea in Europe: a review based on specific research sites, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2013, 9:58. IF=2.47
Kołodziejska-Degórska I, Jędrzejewska-Szmek K., 2013, Dotknąć, spróbować, zobaczyć. Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Edukacja Przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce. Teoria, przykłady, konteksty red. Palamer-Kabacińska E. i Leśny A. Warszawa.