-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

dr Renata E. Hryciuk

adiunktka
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
członkini Rady Naukowej IEiAK

Contact

r.hryciuk@uw.edu.pl
+48 22 55 31657

Renata E. Hryciuk, antropolożka społeczna, latynoamerykanistka. Jej zainteresowania badawcze mieszczą się w ramach: gender studies, antropologii jedzenia i konsumpcji, antropologii politycznej oraz krytycznych studiów nad rozwojem. Stypendystka rządu meksykańskiego (1999-2000 UNAM, 2005-2006 UNAM, 2011 UNAM, 2016-17 CIESAS Pacífico-Sur), norweskiego (2006, Uniwersytet w Oslo) oraz szwedzkiego (2011, Södertörn University, Sztokholm), a także Szwedzkiej Rady Naukowej (2012-14). Obecnie prowadzi badania w ramach projektu: „Turystyka kulinarna, gender i (re)konstrukcja lokalnych kultur jedzenia w południowym Meksyku (stan Oaxaca)” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant Sonata). Współredaktorka (z Agnieszką Kościańską) dwutomowej antologii tekstów pt. Gender. Perspektywa antropologiczna (WUW 2007), prac zbiorowych (z Elżbietą Korolczuk) pt. Pożegnanie z Matką-Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce (WUW 2012) oraz Niebezpieczne Związki. Macierzyństwo, Ojcostwo i Polityka, Warszawa: (WUW, 2015), a także (z Joanną Mroczkowską) antologii tekstów pt. Jedzenie. Perspektywa antropologiczna, (Post)socjalizm (WUW, w druku). Publikowała w Kulturze i Społeczeństwie, Etnologia Polona, Polish Sociological Review, Polskiej Kulturze Ludowej. Konteksty i Narodoznawczi Zoszyty, Studia Socjologiczne, Revista del CESLA. Pomysłodawczyni i współorganizatorka (wraz z dr Joanną Mroczkowską IEiA PAN, dr Justyną Straczuk IFiS PAN oraz dr Zofią Boni UAM) ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego seminarium Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych (2013-16).

Area of interest

gender studies, antropologia jedzenia i konsumpcji (turystyka kulinarna i patrymonializacja praktyk jedzeniowych, zmiana wzorców żywienia na skutek wymuszonej migracji), antropologia polityczna (maternalizm polityczny, obywatelstwo, ruchy społeczne), krytyczne studia nad rozwojem (gender and development), etnografia Meksyku; obszary badań etnograficznych: Meksyk (miasto Meksyk, stan Meksyk: Zona Mazahua, stan Oaxaca), Polska, Sardynia (pilotaż)

Biography

Stopnie naukowe

 • 2008 — obrona pracy doktorskiej Kulturowy kontekst macierzyństwa. Na przykładzie Meksyku (promotorka: prof. Anna Titkow) - Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • 2001-2007 — studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
 • 1997-1999 — studia podyplomowe w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych UW
 • 1994-1997 — studia specjalizacyjne w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (dyplom z wyróżnieniem)
 • 1990-1997 — studia magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii UW

Zajęcia na uczelniach krajowych

IEiAK UW po 2008 roku

 • Antropologia płci i seksualności
 • Konwersatorium latynoamerykańskie
 • Antropologia jedzenia
 • Wstęp do antropologii Ameryk
 • Seminarium meksykanistyczne
 • Rodzicielstwo i polityka
 • Jedzenie i konsumpcja
 • Gender and Development
 • Latin American Foodways
 • Mexico: culture & society
 • Nationalism and the Politics of Everyday Life
 • Debates on postsocialism in V4 countries in the global context

Poza IEiAK UW:

2008/9

seminarium (z dr. Elżbietą Korolczuk) pt. Pożegnanie z Matką Polką. Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce w studium Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki Instytucie Badań Literackich PAN

2009/10

wykłady w Uniwersytecie Otwartym UW: pt. Meksyk i meksykańskość

konwersatorium pt. Gender w ujęciu antropologicznym w studium podyplomowym Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW

wykłady pt.: Gender a rozwój w studium podyplomowym Global Development w Instytucie Studiów Regionalych i Globalnych UW

2010/11

konwersatorium dla doktorantów Wydziału Historycznego: Interpretacje i ich legitymizacja

konwersatorium pt. Antropologia współczesności & gender w studium podyplomowym Gender Studies w Instytucie Stosowanych nauk Społecznych UW

wykłady pt. Gender a rozwój w studium podyplomowym Global Development w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych UW

2020/21

seminarium doktoranckie (z dr hab Tomaszem Wiśliczem z IH PAN) w Szkole Doktorskiej Anthropos IPAN

2021-25

zajęcia (seminaria i konsultacje) w ramach międzynarodowego zespołu dydaktycznego szkoły doktorskiej Educación, Arte y Cultura (DEAyC) na Uniwersytecie Autonomicznym im. Benito Juareza w Oaxace (Meksyk)

Działalność dydaktyczna za granicą w ramach Erasmus Teaching Mobility Program 

2011 - wykłady pt. Food Politics in Post-Socialist Europe na Uniwersytecie Kopenhaskim, w Instytucie Etnologii (The Saxo Institute).

2012 – wykłady pt. Food Politics, Globalisation and Postsocialism na Uniwersytecie Yeditepe w Stambule

2013 – wykłady pt. Food Politics in Post-Socialist Europe: Europeanization of food cultures and food systems (2004-) na Uniwersytecie Kopenhaskim, w Instytucie Etnologii (The Saxo Institute).

2014 – wykłady pt. Social Movements in Poland. Anthropological perspective w Sodertorns University Collage, School of Gender, Culture and Society, Sztokholm

2018 - wykład pt. An Anthropological Reading of Parental Movements in Poland oraz warsztat metodologiczny: Studying power - doing fieldwork among those we (dis)agree with w Goldsmith College, Uniwersytet Londyński 

2019 - seminarium: Maternidad y politíca. Enfoque de la antropología feminista oraz warsztat metodologiczny: Studying power - doing fieldwork among those we (dis)agree with w GEMMA - Erasmus Mundus Master's Degree in Women's and Gender Studies, Uniwersytet w Grandzie

Szkoły letnie

2022 - The SIEF Summer School "Urban Heritage on the Right Bank. Heritage in Warsaw as Seen from the Praga District"

2019 - "Migracje przymusowe - interwencje antropologiczne", Warszawa, IEiAK UW.

2010 - „4 Social Anthropology Summer School: Rethinking Anthropological Engagement in Central-Eastern Europe” Warszawa, IEiAK UW.

Wykłady, wywiady i inne działania popularyzatorskie [wybrane]

2015 - dyskusja wokół książki "Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka" pod red. Renaty E. Hryciuk i Elżbiety Korolczuk w Krytyce Politycznej

https://krytykapolityczna.pl/kraj/graff-hryciuk-korolczuk-sz...

2015 - Polityka rodzinna: Kto płaci rachunek za dzieci – rozmowa z Elżbietą Korolczuk i Renatą E. Hryciuk, Monika Tutak-Goll, Wysokie Obcasy

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53664,18405693...

2018-19 - "Z czym się je to GMO?" - cykl wykładów (z prof. Pawłem Golikiem z Wydziału Biologii i Artes Liberles UW) w ramach projektu Wielki Piknik: Wielkie Pytania - Angażowanie społeczeństwa w Odpowiedzialne Badania i Innowacje (RRI) w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, grant Unii Europejskiej w ramach program Horyzont 2020.

2018 - Cykl debta warszawskiego Strajku Kobiet "To nie jest kraj dla (bez)dzietnych kobiet"

https://etnologia.uw.edu.pl/wokol-etnologii/nie-jest-kraj-dl...

2018 - wywiad "Kto się boi bezdzietnych kobiet?" dla bezdzietnik.pl

https://www.bezdzietnik.pl/wywiad-z-renata-e-hryciuk/

2019 - „Karaibska Polonia? Kilka uwag antropologicznych – wydarzenie towarzyszące wystawie Temple of Love – Lot w Otchłań Gaelle Choisne w  Zachęta – Miejsce Projektów

https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/karaibska-polonia

2020 - spotkanie z cyklu: Podróże z antropologią! Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna

pt. Turystyka kulinarna w perspektywie antropologii feministycznej. Z badań terenowych w południowym Meksyku (stan Oaxaca)

https://etnograficzna.pl/turystyka-kulinarna-w-perspektywie-...

https://www.youtube.com/watch?v=pd9uti-rKR0&feature=youtu.be

2020 - i tak dalej... The Polish Studies Center Podcast - rozmowa o antropologii jedzenia (i nie tylko) z Elizabeth Cullen Dunn, Indiana University Bloomington

https://pca.st/lmbutsew?fbclid=IwAR2T9g8mhN8P0XUZKm_aLl2TyMo...

2021 - Wałki w dłoń! Feministycznie o jedzeniu - 3cie spotkanie z cyklu "Kawa z genderem" Polskiego Towarzystwa Genderowego wokół numeru specjalnego pisma Ethnologia Polona "The cultural politics of food and eating in Poland and beyond" 

2021 - (z Heleną Patzer) udział w audycji z cyklu "Wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną" prowadzonej przez Bena Cope'a w Radio Kampus na temat numeru pisma Etnologia Polona "The cultural politics of food and eating in Poland and beyond"

https://www.mixcloud.com/Wojnafrancuskoangielska/wojna-fra-a...

2021 - organizacja i prowadzenie spotkania z meksykańską fotografką Judith Romero wokół projektu "Inne kobiety. Decyzja o nieposiadaniu dzieci" w Pracowni Duży Pokój

https://www.youtube.com/watch?v=SSN8UcxKMpQ

2022 - współudział w dyskusji: "Głód i marnowanie żywności – wyzwania współczesności", Muzeum Polin

https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/dyskusja-glod-i-marnowani...

2022 - podcats z cyklu: Tefal Talks "Do Usłyszenia, do Zjedzenia" rozmowa z Basią Starecką na temat idologii żywnościowych

https://open.spotify.com/episode/3ZrK5xA1TKbpTjPIPj0nqf?si=b...

2023

06.03 - współudział w spotkaniu: "Dyskusje. Inne sposoby opowiadania historii", Instituto Cervantes Varsovia.

https://youtu.be/lk-D3iJGoyk

19.09 - wykład "Antropologia jedzenia: o dziedzictwie kulinarnym Meksyku" w ramach cyklu "Dookoła świata - jedzenie w różnych kulturach" Uniwersytet Otwarty UW

 https://www.uo.uw.edu.pl/kurs/9063

24.09 - wykład "O jedzeniu ulicznym, dziedzictwie i turystyce kulturowej w (post)pandemicznej Oaxace (Meksyk)", Festiwal Nauki UW

 

 

 

Opieka nad studentami:

2012-2015 - opieka tutorska (tutoring) nad mgr Magdaleną Haliną Góralską w ramach Collegium Invisible UW

2019- 2022 współpraca merytoryczna z mgr Moniką Dubiel w ramach szkoły Doktorskiej Artes Liberales UW

Promotorka pomocnicza w przewodach doktorskich:

2019 - mgr. Antoniny Stasińskiej (z dr. hab. Karoliną Bielenin - Lenczowską) na Wydziale Historycznym UW, tytuł projektu badawczego: "Etnografia intymnych relacji niemonogamicznych - doświadczenia, strategie, praktyki. Perspektywa kobiet"

2018 - 2021 - mgr. Ruxandry Any (z prof. Anną Wieczorkiewicz) na Wydziale Historycznym UW, tytuł dysertacji: "Embodied souvenirs". Heritage tourism, entrepreneurship and the cultural politics of dance in contemporary Havana (Cuba).

2015-2019 - mgr. Joanny Zamorskiej (z prof. Magdaleną Zowczak) na Wydziale Historycznym UW, tytuł dysertacji: Fiesta w społecznościach lokalnych Dolin Centralnych Oaxaca (płd. Meksyk). Organizacja katolickich świąt parafialnych jako droga do prestiżu i władzy.

2015- 2018 - mgr. Natallii Paulovich (z prof. Anną Malewską - Szałygin) w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, tytuł dysertacji: Women, food and the social change in Western Georgia

Selected publications

Książki

 • Renata E. Hryciuk, Joanna Mroczkowska (red.) (w przygotowaniu), Jedzenie. Perspektywa antropologiczna, (Post)socjalizm, Warszawa: WUW.
 • Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk (red.) (2015) Niebezpieczne Związki. Macierzyństwo, Ojcostwo i Polityka, Warszawa: WUW.
 • Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk (red.) (2012) Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Warszawa: WUW.
 • Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska (red.) (2007), Gender. Perspektywa antropologiczna, t.1 Organizacja Społeczna, Warszawa: WUW.
 • Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska (red.) (2007), Gender. Perspektywa antropologiczna, t.2 Kobiecość, Męskość, Seksualność, Warszawa: WUW.

Rozdziały w książkach

 • Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk (2017) In the Name of Family and Nation: Framing Fathers’ Activism in Poland [w:] Rebellious Parents. Perental Movements in Central-Eastern Europe and Russia (red.) Katalin Fabian, Elżbieta Korolczuk, Indiana University Press.
 • Renata E. Hryciuk (2017), On the Disappearing Mother. Political Motherhood, Citizenship and Neoliberalism in Poland [w:] Civil Society Revisited. Lessons from Poland (red.) Kerstin Jacobsson, Elżbieta Korolczuk, Berghan Books.
 • Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk (2015), Konteksty upolitycznienia macierzyństwa i ojcostwa we współczesnej Polsce [w:] Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, (red.) Renata E. Hryciuk. Elżbieta Korolczuk, Warszawa: WUW.
 • Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk (2013) At the intersection of gender and class: social mobilization around mothers’ rights in Poland, [w:] Beyond NGO-ization: The  Development of Social Movements in Central and Eastern Europe (red.) Kerstin Jacobsson, Steven Saxonberg, Asgate Publishing.
 • Renata E. Hryciuk (2013), Funkcjonowanie organizacji lokalnych w Regionie Mazahua. Indianki, matki, producentki w stowarzyszeniu Pjoxte, [w:] Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk, (red.) Maria Skoczek, Jerzy Makowski, Warszawa: WIGiSE.
 • Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk (2012), Wstęp. Pożegnanie z Matką Polką [w:] Pożegnanie z Matka Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, (red.) Renata Ewa Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, Warszawa: WUW.
 • Renata E. Hryciuk (2012), O znikającej matce. Upolitycznione macierzyństwo w Ameryce Łacińskiej i w Polsce [w:] Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, (red.) Renata E. Hryciuk, Elzbieta Korolczuk, Warszawa: WUW.
 • Renata E. Hryciuk (2012), De una hija a la mujer preparada. Haciendo antropología feminista en las colonias populares de México [w:] Mujeres y hombres en el mundo global. Antropología feminista en América Latina y España, (red.) Carmen Gregorion Gil, Martha Patricia Castañeda Salgado, México: Siglo XXI Editores.
 • Renata Ewa Hryciuk (2012), Madre prestada? Macierzyństwo jako pole zmiany społecznej w pueblos originarios miasta Meksyk, [w:] Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, (red.) Tomasz Rakowski, Anna Malewska-Szałygin, Warszawa: IEiAK.
 • Renata E. Hryciuk (2009), Kobiecość, męskość, seksualność. Płeć kulturowa (gender) w badaniach Ameryki Łacińskiej, [w:] Cywilizacja Latynoamerykańska, (red.) Marcin Gawrycki, PWN.
 • Renata E. Hryciuk (2008), Od córki do profesjonalistki. Obserwacja uczestnicząca w antropologii: dylematy, ograniczenia i zaskoczenia na przykładzie badań terenowych w mieście Meksyk [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, (red.) Barbara Jakubowska i Tomasz Wiślicz, Zabrze: Inforteditions.
 • Renata E. Hryciuk (2000), Idealna pracownica? – czyli „stara panna” a praca zawodowa, [w:] Kobieta i praca zawodowa, (red.) Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, Warszawa: DiG.

Artykuły w czasopismach

 • Renata E. Hryciuk (2022), La alquimista de los sabores: patrimonio gastronómico, género y el imaginario turístico en Oaxaca, México, Contemporánea. Toda la historia en el presente, vol. 9, núm 17 enero-junio.

  https://con-temporanea.inah.gob.mx/del_oficio_Renata_E_Hryci...

 • Renata E. Hryciuk, Katarzyna E. Król (2020), "Introduction to the special section: the cultural politics of food and eating in Poland and beyond", Ethnologia Polona, https://journals.iaepan.pl/ethp/article/view/2494
 • Ronda Brulotte, Renata E. Hryciuk (2019), Critical Approaches to Food Heritage in Latin America. Introduction, https://www.revistadelcesla.com/index.php/revistadelcesla/ar...
 • Renata E. Hryciuk (2019), "La Alquimista de los Sabores. Gastronomic heritage, gender and tourist imaginary in Mexico", Revista del CESLA, (24): 3-28. https://www.revistadelcesla.com/index.php/revistadelcesla/ar...
 • Renata E. Hryciuk (2018), "Tortilla tour. Turystyka kulinarna w zglobalizowanej Oaxace (południowy Meksyk)", Studia Socjologiczne 4(231): 149-173. http://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologicz...
 • Renata E. Hryciuk (2017), “Mothering for neoliberal times. Mazahua women, poverty and the cultural politics of development in Central Mexico, Polish Sociological Review, 4(200), str. 521-543. https://polish-sociological-review.eu/Mothering-for-Neoliber...
 • Renata E. Hryciuk, Joanna Mroczkowska (2012), “Co Wy tam gotujecie? O antropologicznych badaniach nad jedzeniem”, “op.cit.” maszyna interpretacyjna, num. 43 str. 3-6.
 • Renata Ewa Hryciuk (2010), „Wid don`ki do profesionalky. Pro bezposerednie cpostereżennia w antropołogiji na prikładi doslidżen` u misti Mexiko”, Narodoznawczi Zoszyty, t. 95-96, zeszyt 5-6, str. 715-726.
 • Renata E. Hryciuk (2010),(Re)constructing motherhood in contemporary Mexico: discources, ideologies and everyday practices’, Polish Sociological Review, nr 1 (169) str. 487-502.
 • Renata E. Hryciuk (2008/9), “Madre prestada? Mothering, singleness and social change in urban Mexico”, Ethnologia Polona, num. 28 str. 61-78.
 • Renata E. Hryciuk (2007),Macho versus Maricón? O meksykańskich reprezentacjach męskości”, Kultura i Społeczeństwo, t. LI, nr. 4, str 53-79.
 • Renata E. Hryciuk (2004), „Kobieta głową rodziny. Uwag kilka o feminizacji biedy w Meksyku”, Kultura i Społeczeństwo, t. XLVIII, nr 2., str 171 – 187.
 • Renata E. Hryciuk, Ewa Moroz (1993), „Pamięć tradycji w relacjach Litwinów narodowości żydowskiej”, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, t.43, z.3-4, str. 85-88.

Hasła w encyklopediach

 • Renata E. Hryciuk con Elżbieta Korolczuk (2012) Matka/macierzyństwo, [w:] Encyklopedia Gender, Monika Rudaś-Grodzka (ed.) Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Renata E. Hryciuk con Elżbieta Korolczuk (2012) Ruchy społeczne kobiet [w:] Encyklopedia Gender, Monika Rudaś-Grodzka (ed.) Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Renata E. Hryciuk con Elżbieta Korolczuk (2010) “Poland” in: Encyclopedia of Mothering, Andrea O’Reilly (ed), Sage.

Publikacje popularnonaukowe:

2017 - Trumpofobia w Oaxace? Notatki terenowe z południowego Meksyku, Magazyn Kontakt

https://magazynkontakt.pl/trumpofobia-w-oaxace-notatki-teren...

2021 - Spacer pandemiczny. Z notatek terenowych w mieście Meksyk, Magazyn Kontakt

https://magazynkontakt.pl/spacer-pandemiczny-z-notatek-teren...

Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych

2020 - redakcja numeru monograficznego "The Cultural Politics of Food and Eating in Poland and Beyond", Ethnologia Polona (z Katarzyną E. Król, SNS IFiS PAN)

2019- redakcja numeru monograficznego "Critical Approaches to Food Heritage in Latin America", Revista del CESLA. International Latin American Studies Review, No. 24 (z Rondą Brulotte, University of New Mexico, USA)

2018 – redakcja sekcji tematycznej „Jedzenie i mobilność w perspektywie antropologicznej” Studiów Socjologicznych (z Karoliną Bielenin-Lenczowską)

2012 – Redakcja numeru monograficznego pt. „Antropologia Jedzenia” czasopisma (opcit.,) (z Joanną Mroczkowską): maszyna interpretacyjna nr 43, s.100, Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury „Pasaż Antropologiczny”.

2008 – Redakcja numeru monograficznego pt. „Męskość” czasopisma (opcit.,) (z Agnieszką Kościańską i Małgorzatą Rajtar). maszyna interpretacyjna nr 1 (38), s.64, Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury „Pasaż Antropologiczny”.

Udział w zespołach redakcyjnych czasopism naukowych:

2017- Ethnologia Europaea. The Journal of European Ethnology

Research projects

2021 - grant Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza UW "Turystyka kulinarna jako strategia rozwoju regionalnego w Oaxace (południowy Meksyk). Kontekst po-pandemiczny".

2018 - wykonawczyni w projekcie pt.: HOPE - Przyjmowanie "Obcych" - permutacje tożsamości europejskiej - case study małego miasteczka sardyńskiego pod kierownictwem dr. hab. Izabeli Wagner-Saffray (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski)

2016-2019 – członkini Eksperckiej Grupy Doradczej (Food Security Advisory Group) w projekcie pt.: Wielki Piknik: Wielkie Pytania - Angażowanie społeczeństwa w Odpowiedzialne Badania i Innowacje (RRI) w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, grant Unii Europejskiej w ramach program Horyzont 2020.

2013-2017 – kierowniczka i główna wykonawczyni grantu Narodowego Centrum Nauki (Sonata) pt: Turystyka kulinarna, gender i (re)konstrukcja lokalnych kultur jedzenia w południowym Meksyku (stan Oaxaca).

2011-2014 – wykonawczyni w projekcie Instititutional constraints and creative solutions: Civil society in Poland in comparative perspective, finansowanym przez the Swedish Research Council, pod kierownictwem prof. Kerstin Jacobsson (Södertörn University College, Sztokholm). 

2012 – grant z Fundacji im. Heinricha Bölla na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji: „Macierzyństwo i Polityka. Niebezpieczne związki” (Uniwersytet Warszawski, 28-29.09.2012).

2011- mini grant wydawniczy z Network of East-West Women na publikację antologii tekstów: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, reprezentacje i wizerunki macierzyństwa we współczesnej Polsce, (red.) Renaty E. Hryciuk, Elżbiety Korolczuk, Warszawa: WUW, 2012.

2011-2013 – wykonawczyni w interdyscyplinarnym grancie badawczym Komitetu Badań Naukowych: Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk pod kierownictwem prof. Jerzego Makowskiego (Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR UW).

2006 – mini grant wydawniczy z Network of East-West Women na publikację dwóch tomów antologii tekstów: Gender. Perspektywa antropologiczna, (red.) Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW, 2007

2005-2008 - grant promotorski przyznany przez Komitet Badań Naukowych – finansowanie badań terenowych w Meksyku i ukończenie rozprawy doktorskiej: „Kulturowy kontekst macierzyństwa na przykładzie Meksyku” (promotorka prof. Anna Titkow IFiS PAN).

Conferences and visiting lectures

 

2023

Interdyscyplinarna konferencja akademicka IEiAK UW "Homo faber. Jak pracujemy? Jak pracowaliśmy?"

wystąpienie: "Kulinarna merytokracja? O dziedzictwie, gender i gastro-polityce w Oaxace (płd. Meksyk)" 

21.06 międzynarodowe seminarium "Transformative embodiments: Disruption, affect and empathy in minority lives", Centre for Minority Research, University of St. Andrews

wystąpienie: My fiesta dress. Corporeality of ethnographic reserach in Oaxaca (Southern Mexico)

7-10.06 SIEF 16th Congress Living Uncertainty, Brno, Chech Republic

współorganizacja panelu (z dr Agatą Bachórz, UG) "Ethnographies of foodwork in times of uncertainty"

wystąpienie: "(Un)pleasant fieldwork in Oaxaca? Foodwork and food self-care in anthropological research on culinary heritage in Mexico"

29.05 Ogólnopolska konferencja naukowa Gastro-logie, gastro(f)razy i style spo-życia, Uniwersytet Śląski
wystąpienie: "Turystyka kulinarna w (post)pandemicznej Oaxace (płd. Meksyk)"

15-17.03 SLACA Biennial Conference "Ebbs and flows", Universidad de Cartagena, Colombia

wystąpienie:

"Olguita artesana 73 - YouTube. Culinary feminities, social media and vernacular heritage making in (post)pandemic Oaxaca"

2022

09.05 Seminarium "Gender Wars: East and South", Oxford School of Global and Area Studies

https://www.area-studies.ox.ac.uk/event/gender-wars-east-and...

26.05 Workshop on collective food procurement/ producer-consumer collaborations, w ramach projektu ERC FoodCitizens
https://foodcitizens-idoc.com/, Urban Lab, Gdynia

02.06 Seminarium "Praktyki jedzeniowe: codzienność, intymność, domowość" wokół książki Ewy Kopczyńskiej "Jedzenie i inne rzeczy", Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS oraz Sekcja Antropologii Społecznej PTS, on-line

https://www.facebook.com/events/583095689540022?ref=newsfeed

11-13.07 - międzynarodowa konferencja Non-Western Approaches in Environmental Humanities, Uniwersytet Warszawski / on-line https://nonanthro.uw.edu.pl/en/conferences/other-conferences....

wystąpienie: Between Communality and Gastronomy: (De)colonizing Food Heritage in Oaxaca (Southern Mexico)

26-29.07 17th EASA Biennial Conference 'Transformation, Hope and the Commons', Belfast / on-line

wystąpienie:Savoring poleo: some remarks on transnational foodways of a privileged migrant

2021

19-24.06 - SIEF 15th Congress Helsinki, Finland "Breaking the rules? Power, participation and transgression"

22.06 - współorganizacja (z dr hab Karoliną Bielenin-Lenczowską IEiAK UW) panelu "Gendered food(ways), gendered heritage: power, participation and transgrassion w ramach 

wystąpienie: Pride of prejudice? Affective heritage, gender and ethnic foodways in Oaxaca (southern Mexico)

2020

04.11 - międzynarodowe seminarium "Mujeres indígenas como ejemplo de población vulnerable en América Latina" w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ [on-line]

https://iaisp.uj.edu.pl/konferencje/-/journal_content/56_INS...

27.11 - międzynarodowe seminarium "Imagenes de Oaxaca: Arte, Política y Memoria" zorganizowane przez Universidad Autonoma de Benito Juarez w Oaxace (Meksyk) wokół książki dr Abrahama Nahona pod tym samym tytułem [on-line]

https://www.facebook.com/photo?fbid=1788810627949746&set=a.1...

2019

14-17.04 - SIEF2019 14th Congress, Uniwersytet w Santiago de Compostella
„Tracking changes: reflecting on a Transforming World”

Wystąpienie: Oaxaca smells of tortilla! Foodies, heritage foods and the remaking of urban sensescapes in Southern Mexico

04.06 - XV Seminarium Migracyjne, IEiAK UW

Wystąpienie: Antropolożka jako uprzywilejowana migrantka. Z badań etnograficznych w południowym Meksyku

2018

22.11 - wykład "Ethnography of New Culinary Elites: Gastronomic Heritage, Gender and Neoliberal Multiculturalism in Oaxaca (Southern Mexico)" w ramach American Studies Colloquium Series, w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW.

26 – 29.09 - SIEF 22nd International Ethnological Food Research Conference
"Tradition and nutritional science in the modern food chain", Kalamata, Grecja

wystąpienie: (Un)healthy culinary heritage? The case of Mexican indigenous foodways

15-20.07 - 59* Congreso Internacional de Americanistas (ICA), Uniwersytet w Sewilli

współorganizacja (z prof Ivonne Vizcarra Bordi, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca) panelu pt. Cocina Mexicana: Legado y Tradición en el siglo XXI. Diálogo de Saberes y De-colonización del Conocimiento Hegemónico.

wystąpienie: „Saboreando el Oaxaca profundo” Patrimonio, género y turismo gastronómico en el Sur de México.

23 - 26.05 - XXXVI International Congress of the Latin American Studies Association, "Latin American Studies in a Globalized World", Barcelona, Hiszpania

wystąpienie: Ethnography of new culinary elites. Food heritage, gender and social inequalities in Oaxaca (Mexico).

2017 

6-8. 11 - Międzynarodowa konferencja "Medicina – Scientia – Cultura" w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie współorganizowana przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski (IEiAK) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny

organizacja i prowadzenie panelu "Cultura": https://www.etnologia.uw.edu.pl/en/node/5332

26-30.03 - 13th International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) Congress, Uniwersytet w Getyndze 

współorganizacja (z dr Joanną Mroczkowską, IEiA PAN) panelu: Ethnographies of home-made food: crisis, craft and creativity.

2016

29.01– seminario de Investigación Sobre Alimentación y Cultura (ICAR-UAM, Toluca, Meksyk), wystąpienie: Patrimonialización de la 'comida oaxaqueña'. Perspectiva de la antropología feminista. 

19.05 – udział w warsztacie: Kobiety w Polsce 1944-1989,  Instytut Badań Literackich PAN

27-30.05 - Latin American Studies Association (LASA) International Congress, New York

współorganizacja (wraz z Rondą L. Brulotte, University of New Mexico) panelu: The Transnational Politics of Food Heritage in Bolivia and Mexico,  

wystąpienie: Who is a cocinera maestra? Culinary heritage, neoliberal multiculturalism, and gender in one Zapotec village (Oaxaca, Mexico)

20.06 – Udział w I Międzynarodowym Polsko-Brazylijskim Seminarium Naukowym: Stare i nowe problem w Brazylii: od dyktatury do transformacji demograficznych, Instytut Historii PAN, Fundacja im. Prof Andrzeja Dembicza, Fundacja Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis.

2015

21-25.06 –12th International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) Congress, Zagrzeb, wystąpienie: Food, heritage politics and Indian women: a case study of culinary tourism in Oaxaca (Mexico)

13-17.07 - konferencja: Trans-Atlantic Dialogues on Cultural Heritage: Heritage, Tourism and Traditions, Ironbridge International Institute for Cultural Heritage, University of Birmingham, University of Illinois.  Liverpool, UK, wystąpienie: Oaxaca or Wahaca? Mexican Food Heritage in Transatlantic Perspective.

7-10.10 - IV Congreso Latinoamericano de Antropología, (UNAM, miasto Meksyk), wystąpienie: De la cocina tradicional a la gastronomía. Sobre partimonio, género y política en Oaxaca.

18-22.11 - American Anthropological Association Annual Meeting, Denver, US, wystąpienie: Food, heritage politics and Indian women. A case study of culinary tourism in Oaxaca, (Mexico).

2014

27.03 - Seminarium jedzeniowe (IEiAK UW/IFiS PAN): Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych - prezentacja projektu badawczego: Turystyka kulinarna, gender i (re)konstrukcja lokalnych kultur jedzenia w południowym Meksyku (stan Oaxaca) (grant NCN Sonata)

13-19.07 - XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, wystąpienie: Food markets of Oaxaca (Southern Mexico): culinary heritage, gender and the slow food movement. 

16-17.08 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii - Workshop of Commission on Gender and Geography of the International Geographical Union, wystąpienie: Gendered foodfields of urban Oaxaca (Southern Mexico). The case of street food.

18-19.09 -  SOAS Food Studies Centre, University of London - Food and Heritage: A workshop to underpin future research collaboration

2.10 – seminarium Friedrich Ebert Stiftung, Budapeszt pt. Dialogue on gender equality: Motherhood in the discourse about women’s roles in society, wystąpienie: Reclaiming motherhood for the feminism. 

14.11 – wykład gościnny pt: Culinary tourism, gender and (re)construction of local food cultures in Southern Mexico (Oaxaca) w ramach Food Forum w SOAS Food Studies Centre, University of London 

2013

21-23.03 - 3rd European Conference on Politics and Gender, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, wystąpienie: Mothers’ mobilizations, citizenship and neoliberalism. The case of Poland.

12-15.06 - 7* Congreso Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL), Memoria, Presente y Porvenir, la Universidad Fernando Pessoa, Porto, wystąpienie: Género, desarrollo local y neoliberalismo. El caso de la cooperativa Pjoxte (zona Mazahua, México)

5-10.08 – 17th World Congress of The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), Evolving Humanity, Emerging Worlds, University of Manchester, wystąpienie: Indian women as native chefs. Gender, culinary tourism and resistance in Oaxaca (Southern Mexico)

23-25.10 - I Ogólnopolski Kongres Antropologiczny, Polski Instytut Antropologi, Warszawa, wystąpienie:  „Las mujeres se deben poner las pilas”. O feminizmie, neoliberalizmie i rozwoju lokalnym na przykładzie badań w Regionie Mazahua (stan Meksyk)

2012 

17-20.05  – 8th  Feminist Research Conference: The Politics of Location Revisited: Gender@2012, Central European University, Budapeszt, wystąpienie (z Elżbietą Korolczuk): At the Intersection of Gender and Class. Mobilizations around Mothers’ Rights in Poland.

15-20.07 - 54th International Congress of Americanists, Uniwersytet Wiedeński, wystąpienie: Género, el estado y desarrollo local en la Región Mazahua (Estado de México). Caso de la asociación Pjoxte.

01-04.08 - Second ISA Forum of Sociology. Social Justice and Democratization, Buenos Aires, wystąpienie: Mothers’ social rights and neoliberalism in Poland

28-29.09 - Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja: Macierzyństwo i Polityka. Niebezpieczne związki (IEiAK UW, Fundacja Heinricha Boella) wystąpienie: Ruchy macierzyńskie w Polsce i Ameryce Łacińskiej – perspektywa porównawcza.

2011

18-19.03 - udział w workshopie: Social movements in focus: Social movements in Central and Eastern Europe. National mobilization strategies, Södertörns University College, Sztokholm

2010 

19-20.03 - Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystąpienie: Ruchy macierzyńskie i polityczny maternalizm w Ameryce Łacińskiej

8-11. 09 - XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Co się dzieje ze społeczeństwem? (PTS/IS UJ) wystąpienie: Rola turystyki kulinarnej w (re)konstrukcji kultur jedzenia w południowym Meksyku.

2009 

04-06.02 - Feminist Research Methods Conference, Uniwersytet Sztokholmski, wystąpienie: ¡No soy una gringa!” The intersection of race and gender in the feminist fieldwork in urban Mexico.

19-24.07 - 53rd International Congress of Americanists, Universidad Latinoamericana, miasto Meksyk, wystąpienie: (Re)making the motherhood: celebrating baby shower in colonias populares of Mexico City.

22-24.10 - Recasting the Peaceful Revolution of 1989, Södertörns University College, Sztokholm, wystąpienie (z Elżbietą Korolczuk): Farewell to the Polish Mother? Changes in discourses and practices of motherhood in Poland: 1989-2009.

26-29.11 - Akademicki Kongres Feministyczny zorganizowany przez Colegium Polonicum UAM/ Uniwersytet Viadrina, (Słubice/Frankfurt), wystąpienia:

(z Elżbietą Korolczuk): prezentacja projektu książki: Pożegnanie z Matką-Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce(z Agnieszką Kościańską): Płeć i seksualność w etnologii i antropologii kulturowej. Program nauczania i podejście badawcze

2007

02-04.08

Regionalny Kongres Europejski, International Council for Central and East European Studies (ICCEES) Transcending Europe’s Borders: The EU and Its Neighbours,  Uniwersytet Humbolta, Berlin, referat (z Elżbietą Korolczuk) pt.: Discourses of Motherhood in Contemporary Poland. Cultural Imagery and Social Reality

2006 

17-21.07 - 52nd International Congress of Americanists,  Universidad de Sevilla, wystąpienie: Yo tambien quiero una entrevista… Doing feminist anthropology in Santa Maria Tomatlan, Iztapalapa.

30.07-04.08 - Szkoła Letnia na Uniwersytecie w Oslo (Oslo Summer School in Comparative Social Sciences), udział w kursie: Gender and Work prowadzonym przez prof. Julie Barnes z Uniwersytetu Washington w Seattle.

31.08-03.09 6th European Gender Research Conference, Gender and Citizenship in a Multicultural Context Uniwersytet Łódzki, wystąpienie: Mothering for Hard Limes? Single – Mothers for the Alimony Fund Movement Alimenciary and the Politics of Backlash in Poland. 

2005 

27.07-03.08 – konferencja Women and Globalization, Centre for Global Justice, San Miguel de Allende, Meksyk, wystąpienie: Political Motherhood in Poland: The Emergence of Single – Mothers for the Alimony Fund Movement

Współorganizacja konferencji i seminariów

2016-17

współorganizatorka (z ramienia IEiAK UW, we współpracy z Polskim Towarzystwem Chemicznym, Politechniką Warszawską i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym) międzynarodowej konferencji na 150 lecie urodzin Marii Curie-Skłodowskiej Medicine – Culture – Society zorganizowanej w dniach 6-9.11.2017

2013 - 2016

współprowadzenie (z dr. Joanną Mroczkowską IEiA PAN, dr Justyną Straczuk IFiS PAN oraz dr Zofia Boni UAM) ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego seminarium naukowego: Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych http://www.etnologia.uw.edu.pl/wokol-etnologii/seminaria/sem...

2012

28-29.09 - współorganizatorka (z ramienia IEiAK UW, we współpracy z Fundacją Heinricha Boella), ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji: „Macierzyństwo i Polityka. Niebezpieczne związki”, Uniwersytet Warszawski

Awards and Scholarships

2020 - Nagroda Dydaktyczna Rektora UW

https://www.uw.edu.pl/laureaci-nagrody-dydaktycznej-2020/

2016/17 (12 miesięcy) - stypendium rządu meksykańskiego Genaro Estrada para Mexicanistas, pobyt naukowy w Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Pacífico Sur, Oaxaca), projekt: Las políticas de género y patrimonialización de la cocina regional en México. El caso de la Asociación de las Cocineras Tradicionales de Oaxaca.

2011/12 (6 miesięcy) - stypendium podoktoranckie przyznane przez The Swedish Institute Baltic Sea Region Exchange Program (Visby Program) na pobyt badawczy w Södertörns University College w Sztokholmie, projekt: Mothering for hard times? Negotiating private identities within public space: the analysis of the Single Mothers’ movement in Poland.

2011 (6 miesięcy) – stypendium rządu meksykańskiego Genaro Estrada para Mexicanistas, pobyt naukowy w Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Sciencias y Humanidades oraz badania terenowe na południu Meksyku (stan Oaxaca) w ramach realizacji projektu: Reconstruyendo la política y las culturas de alimentación en la parte sur de México. Género, transnacionalismo y turismo en Oaxaca.

2006 (6 miesięcy) - stypendium rządu norweskiego w Departamencie Antropologii Społecznej Uniwersytetu w Oslo – praca nad dysertacją doktorską.

2005-6 (10 miesięcy) – stypendium rządu meksykańskiego, pobyt badawczy w Programa Universitario de Estudios de Género, Universidad Autónoma Nacional de México, PUEG UNAM, badania terenowe w Santa María Tomatlan, miasto Meksyk (Iztapalapa).

1999-2000 (10 miesięcy) - stypendium rządu meksykańskiego, pobyt badawczy w Programa Universitario de Estudios de Género, Universidad Autónoma Nacional de México (PUEG UNAM), badania terenowe w mieście Meksyk(Izatapalapa).
 

Member of scientific organizations

 • PTS - Polskie Towarzystwo Socjologiczne (sekcja antropologii społecznej)
 • PTG - Polskie Towarzystwo Genderowe
 • LASA – Latin American Studies Association
 • SIEF – International Society for Ethnology and Folklore
Related content