-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

Instytut
Anna Zadrożyńska rozmawia z Cyganką

IEiAK UW jest jednym z czołowych ośrodków antropologicznych w Polsce. Prowadzimy badania etnograficzne w kraju i za granicą. Wypracowujemy nowe narzędzia badawcze i teoretyczne. Przyglądamy się takim kategoriom jak dziedzictwo, religia, dzieciństwo, tożsamość, mobilność, gender. Zajmujemy się m.in. antropologią medyczną, wizualną, polityczną i ekonomiczną. 

Więcej informacji