mgr
Justyna
Szymańska
doktorantka
PhD Studies 
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Area of interest

antropologia polityczna, antropologia państwa, tożsamość, aktywizm, obywatelstwo, teorie afektu, ruchy społeczne

Contact

szymanska.justyna.anna@gmail.com