-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

mgr Anna Bińka

samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny
Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Badań
URLOP

Contact

a.binka@uw.edu.pl
22 55 316 54
Dyżury 

poniedziałek-czwartek 10:00-16:00

pok. 9 (za portiernią)

Absolwentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii stosunków międzykulturowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W IEiAK odpowiada za działania promocyjne i sprawozdawcze, w tym prowadzenie strony internetowej Instytutu. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. Witoda Dynowskiego, gdzie realizuje projekty dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie, jak również współtworzy Pracownię Duży Pokój - otwartą przestrzeń działań kulturalnych.

Area of interest

popularyzacja nauki, psychologia kulturowa, akulturacja, badania religijności, antropologia młodzieży

Selected publications

  • Grzymała-Moszczyńska, H. i Chlebicka, A., 2012. Strategie akulturacyjne misjonarzy: Perspektywa Interaktywnego Modelu Akulturacji. W: W poszukiwaniu ciągłości i zmiany : religia w perspektywie socjologicznej.
  • 2012. Polscy misjonarze na Białorusi i Ukrainie wobec problemów tożsamości. W: Wschód oczami młodych. Rosja. Białoruś. Ukraina  II.
  • 2011. Przystanek. O różnych sposobach doświadczania rzeczywistości. W: Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury.
  • 2010. Rola przemytu w życiu młodzieży pogranicza. Na podstawie badań w Kalnikowie (pow. przemyski). W: Na pograniczu nowej Europy. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo.
  • 2007. Wizje chrześcijańskiej wspólnoty w oczach mieszkańców Gładyszowa. W: Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim.

Member of scientific organizations

Członkini Zarządu Stowarzyszenia "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego (od 2011 roku).