-A A +A

Contact

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
University of Warsaw

Żurawia 4, 00-503 Warsaw
tel. +48 22 55 316 11/ fax. 22 55 316 12
etnologia@uw.edu.pl

+ more

International support for Polish anthropologists and ethnologists requesting to recover “anthropology/ethnology” on the list of officially recognized disciplines

Posted on: 
03-12-2018

WAU, IUAES i WCAA 

November 10, 2018

Dr Jarosław Gowin

Minister of Science and Higher Education

Hoża 20 00-528 Warszawa

Dear Mr. Deputy Prime Minister,

As Co-Chairs of the World Anthropological Union (WAU), the world-wide organization of anthropologists and ethnologists as well as anthropological and ethnological associations, we are writing this letter to express our serious concern about the discipline of anthropology/ethnology in your country and to give strong support for our Polish fellow anthropologists and ethnologists who are requesting to recover “anthropology/ethnology” on the list of officially recognized disciplines in Poland. The reasons for this request are given in a series of letters and protests written jointly by the Committee of Ethnological Sciences (KNE) and the Polish Ethnological Society (PTL), which are supported by Departments of Ethnology and Cultural Anthropology in your country, as well as in the letters issued by Departments of Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University in Poznan and at Jagiellonian University in Cracow. The rationale provided in these letters for maintaining anthropology/ethnology as a distinct discipline is very sound, rational and substantial.

Derived from the Greek anthropos, anthropology is dedicated to the study of humanity in all its facets and it was already established as an academic discipline in the 19th century. It was Bronisław Malinowski, born in Cracow and widely recognized as the founder of modern anthropology, who developed the method that shaped the discipline globally and provided uncontested legitimacy in academic and scientific knowledge. The discipline is now internationally recognized and practiced, notably by the OECD countries, and departments of anthropology feature in all major universities across the world. We see no legitimate reason for excluding anthropology/ethnology from Poland’s recognized academic disciplines.

Our Polish colleagues are very active and valued members of the pivotal international organizations, such as the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), European Association of Social Anthropologists (EASA), the World Council of Anthropological ssociations (WCAA) as well as the Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF). Among many others, we highlight Michal Buchowski who acted as the President of EASA between 2009 and 2011 and the Chair of the WCAA between 2012 and 2014; Hana Cervinkova who served as the Deputy President of EASA in the years 2013-2016; and Ewa Klekots who is currently a member of the SIEF board. We fear that veiling the discipline of anthropology/ethnology behind the label of “Studies of Culture and Religion,” a classification which is not used anywhere else in the world, will make the discipline unidentifiable and will hinder not only the appreciation of the work of Polish anthropologists and ethnologists but also the active international collaboration. In practice, the change of the label may require the revision of many agreements governing international academic cooperation, leading to the isolation and segregation of the vibrant Polish scientific community that had recovered after years of suppression.

We thereby ask you to recognize “anthropology/ethnology” in the classification of domains (dziedziny) and disciplines (dyscypliny). We sincerely hope that our appeal will be heard.

Sincerely,

Junji Koizumi, President of IUAES, Professor Emeritus, Osaka University, Auditor, the National Institutes for the Humanities (NIHU), Japan

Carmen Sílvia de Moraes Rial, Chair of WCAA, Professora Titular, Dep. Antropologia Universidade Federalde Santa Catarina, Brasil

pdf

SIEF

Dear Mr. Deputy Prime Minister,

SIEF (Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore/International Society of Ethnology and Folklore) wants to express its deepest concern about the situation of the discipline of ethnology in Poland. We are an international organization that has been facilitating and stimulating cooperation among scholars working within European Ethnology, Folklore Studies, Cultural Anthropology and adjoining fields for over half of a century. Also, we are an expert non-governmental organization accredited with the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.  

Polish ethnologists and anthropologists have always played a significant role in our activities. We feel prompted to protest, having learned that, according to the new lists of academic disciplines issued by the Polish Ministry of Science and Higher Education, ethnology has been officially denied the status of academic discipline.

The discipline of ethnology has been an important part of European academic heritage, present in scientific research and university curricula for almost two centuries, both under its Continental name of ethnology, as well as under the name of cultural/social anthropology, used more often in the Anglo-Saxon academic tradition. From its early beginnings, Polish scholars have been contributing to the development of the discipline, with one of the founding fathers of its research methodology being a Pole, Bronisław Malinowski. Ethnology is an academic discipline fully recognized by OECD classification. It is internationally acknowledged as crucial in researching questions of the highest importance for contemporary and future societies in Europe and worldwide, such as identity, heritage, migration, sustainable cultural development on local levels, etc.   

Therefore, we strongly appeal to reconsider your decision and to include ethnology in the official list of academic disciplines binding for scholars working in Polish academic institutions. Excluding the discipline and labelling it as ‘Studies of Culture and Religion’ would make the discipline unidentifiable and would hinder the appreciation of the work of Polish ethnologists and active international collaboration, also related to the Erasmus programme, which might lead to the isolation of the Polish scientific community. 
 
We hope that our appeal will be heard and that ethnology again will be recognized as an academic discipline. Sincerely, 
 
Dr. Nevena Škrbić Alempijević President of SIEF 
Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Zagreb Zagreb, Croatia 
 
Dr. Sophie Elpers Executive Vice President SIEF 
Meertens Institute,  Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences Amsterdam, The Netherlands 

pdf

CNRS

Paryż, 20 listopada 2018 
 
Szanowny Pan Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa 
 
 Szanowny Panie Ministrze, 
 
Jako członkowie Sekcji 38 (Antropologia społeczna i studia porównawcze współczesnych społeczeństw) Komitetu Narodowego przy Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) we Francji, pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce z dnia 20 września 2018 roku, które usunęło antropologię/etnologię z listy dziedzin i dyscyplin naukowych. Antropologia i etnologia znikają włączone w obręb nowej dyscypliny „Nauka o kulturze i religii”, która nie ma odpowiednika w klasyfikacjach używanych poza Polską.

Wybitny Polak Bronisław Malinowski był jednym z ojców-założycieli nowoczesnej antropologii. Wypracowana przez niego metoda badawcza, uznana przez wszystkich antropologów/etnologów na całym świecie, pozwoliła włączyć tę dyscyplinę do sfery nauk empirycznych. Antropologia/etnologia stanowi odtąd dyscyplinę mocno zakorzenioną w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, poświęconych tworzeniu wiedzy o społeczeństwach ludzkich. W dzisiejszym świecie, który promuje społeczeństwo oparte na wiedzy i którego różnorodność stanowi zarówno wyzwanie dla nas wszystkich jak i warunek rozwoju, znikniecie etnologii jako osobnej dyscypliny naukowej grozi pożałowania godnymi konsekwencjami.

Przede wszystkim może to pozbawić naszych polskich kolegów antropologów tożsamości w ich własnym kraju, odbierając im jednocześnie możliwość rozwijania szerokiej współpracy naukowej na poziomie międzynarodowym. Polscy wykładowcy i naukowcy odgrywają aktywną rolę w stowarzyszeniach międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Unia Nauk Etnologicznych i Antropologicznych (IUAES), Europejskie Stowarzyszenie Antropologów Społecznych (EASA), Światowa Rada Stowarzyszeń Antropologów (WCAA) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Etnologii i Folkloru (SIEF). Kolejną konsekwencją będzie odebranie uczonym zagranicznym możliwości zidentyfikowania w Polsce osób, z którymi mogliby prowadzić wspólną działalność dydaktyczną i badawczą. Wyeliminowanie antropologii/etnologii z listy dyscyplin naukowych utrudni ponadto polskim doktorantom podejmowanie współpracy międzynarodowej niezbędnej przy przygotowaniu dysertacji doktorskich; zablokuje to także możliwość wspólnego kierowania międzynarodowymi przewodami doktorskimi. Obawiamy się również, że usunięcie etnologii/antropologii z klasyfikacji dyscyplin naukowych w Polsce wywrze negatywny wpływ na zapraszanie polskich naukowców do projektów międzynarodowych, prowadzonych miedzy innymi przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), których jakość i wysoki poziom były do tej pory gwarantowane przez możliwość korzystania z wiedzy najlepszych ekspertów ze wszystkich krajów, w tym również naukowców polskich. Pojęcie „Nauki o kulturze i religii” jest niezrozumiałe zarówno z punktu widzenia intelektualnego, jak i naukowego. Jego wprowadzenie stanie się przeszkodą w międzynarodowej współpracy, niezbędnej do budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i wspieranej przez kraje europejskie. 

Sekcja Antropologii Narodowego Centrum Badań Naukowych Francji skupia uznanych specjalistów w dziedzinie badań i nauczania antropologii. Znając historię i znaczenie tej dyscypliny w Europie i na świecie, jej członkowie apelują do Pana Ministra o przywrócenia antropologii statusu autonomicznej dyscypliny w klasyfikacji nauk w Polsce. Mamy nadzieję, że nasza prośba zostanie wysłuchana. 
 
Proszę przyjąć, Szanowny Panie Ministrze, wyrazy naszego najwyższego poważania, 
 
W imieniu członków Sekcji 38,

La Présidente de la section

Nathalie Luca 

pdf - PL

pdf - ENG

pdf - FR