Proseminaria badawcze w programie studiów magisterskich

Proseminaria są zaprojektowane jako podniesione do trzeciej potęgi laboratoria badawcze.

  • W czym przypominają laboratoria?

Są zajęciami, w ramach których studenci w grupach badawczych zbierają materiały do napisania pracy dyplomowej (tutaj - pracy magisterskiej). Oznaczać to może wspólny wyjazd terenowy organizowany przez Instytut i prowadzących.

  • Dlaczego “laboratoria do sześcianu”?

Po pierwsze proseminaria są bardziej intensywne i na wyższym poziomie. W przeciwieństwie do laboratoriów nie uczą metody badań terenowych, ale służą specjalistycznemu pogłębieniu danego zagadnienia. Praca będzie odbywać się w znacznie mniejszych niż na laboratoriach kilkuosobowych grupach.

Po drugie zawieszają znacznie wyżej poprzeczkę terenową. Badania mają odbywać się w odleglejszych, trudniejszych miejscach i/lub we współpracy ze specjalistycznymi instytucjami społecznymi i badawczymi.

Po trzecie dzięki proseminariom efektem studiów magisterskich będzie nie tyle umiejętność etnograficznego fachu (jak po studiach licencjackich), a zdobycie ukierunkowanej specjalizacji, tak jak w przypadku tegorocznych proseminariów - antropologów sztuki i afrykanistów gotowych do podjęcia pracy lub dalszego rozwoju naukowego jako eksperci w danym polu.

Po czwarte dzięki współpracy z zewnętrznymi instytucjami społecznymi i naukowymi studenci wchodzą w sieć społeczną związaną z interesującym ich zagadnieniem.

Po piąte studenci będą mieli większę pole dla własnej inwencji przy wyborze tematu w trakcie zajęć i podczas badań.

Może więc są to laboratoria do potęgi piątej a nie trzeciej?

 

Przykładowe proseminaria które odbyły się w IEiAK:

Sztuka społeczna i partycypacyjna
Mapowanie stycznych / przepływów – sztuka, muzeum, społeczności.
Prowadzący: dr hab Tomasz Rakowski, dr Kuba Szreder (ASP)

Projekt badawczy jest efektem ścisłej, interdyscyplinarnej współpracy z Wydziałem Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Fot. Daniel Rycharski

Kulturowe przepływy i zmiany w Afryce Wschodniej.
Prowadzący: prof. Maciej Ząbek, dr Piotr Cichocki

W ramach proseminariów planowane są badania w Tanzanii we współpracy z uczelniami The Mkwawa University College of Education w Irindze i SAUT Mwanza, w okolicy tych dwóch miast (Iringa, Mwanza).

Iringa, Fot. Zuzanna Walkiewicz

 

Inne pytania

 

  • Czy muszę pisać pracę magisterską na zadany w ramach proseminarium temat?

Nie! Temat ma powstać w interakcji między studentem, badaną społecznością, prowadzący mają pomagać w jego sformułowaniu.

  • Jaka jest różnica między proseminarium badawczym a seminarium magisterskim?

Proseminarium organizuje prace badawcze i metody badań, linkuje też studentów z terenem i współpracującymi organizacjami. Seminarium dotyczy teorii i opracowania materiałów.

  • Co ze studentami, którzy mają już pomysły na badania, które nie mieszczą się w proponowanych proseminariach?

Co roku będzie działać otwarte proseminarium tematyczne, gdzie prowadzący wesprą metodologicznie i logistycznie prowadzenie indywidualnych projektów autorskich.