Informator Rady Naukowej

IEiAK UW

 

Skład Rady IEiAK w roku 2016

Pracownicy samodzielni:

Pozostali pracownicy:

 

Przedstawiciele pracowników z głosem doradczym:

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 

 

Skład Rady Naukowej IEiAK w kadencji 2016-2020

Skład Rady Naukowej IEiAK w kadencji 2012-2016

Skład Rady Naukowej IEiAK w kadencji 2008-2012

 

Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Naukowej IEiAK

Rok 2017