Informator Rady Naukowej

IEiAK UW

Rada Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Kadencja 2020-2024

(początek kadencji 1 września, koniec 31 sierpnia)

Przewodnicząca:
dr hab. Anna Horolets, prof. ucz.: a.horolets@uw.edu.pl

wiceprzewodnicząca RNI
dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska

Sekretarz:
mgr Joanna Lipińskajm.lipinska2@uw.edu.pl

Samodzielni pracownicy:
dr hab. Anna Engelking, prof. PAN (IS PAN)
dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz.
dr hab. Paweł Krzyworzeka, prof. ucz. (Akademia Leona Koźmińskiego)
dr hab. Magdalena Lubańska
dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek
dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. ucz.
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN)
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz.
dr hab. Tomasz Rakowski
dr hab. Sławomir Sikora
prof. dr hab. Jerzy Wasilewski
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk
prof. dr hab. Maciej Ząbek
prof. dr hab. Magdalena Zowczak

Pozostali pracownicy:
dr Renata E. Hryciuk
mgr Justyna Jasionowska
dr Iwona Kaliszewska
dr Maria Małanicz-Przybylska
dr Helena Patzer

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Joanna Lipińska

Przedstawiciele studentów:
Samorząd Studencki przekaże nazwiska swoich przedstawicieli w RNI na początku 2021.

 

Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Naukowej IEiAK

Rok 2019