dr
Andrzej
Perzanowski
adiunkt
Zakład Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych
członek Komiji Dydaktycznej IEiAK UW

Obszary zainteresowań

antropologiczne marginalia: problemy na pograniczu etnografii, kryminologii, patologii etc., problemy odmienności (dewiacji) w społecznościach lokalnych, relacje między jednostką i kulturą; procesy kreacji kompetencji kulturowej, kulturowe uwarunkowania komunikacji w społecznościach wiejskich, życie rodzinne, problematyka pokrewieństwa i komunikowania się w społecznościach lokalnych Rodopów Środkowych (Bułgaria)

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

1988-1993: Uniwersytet Warszawski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
1993: praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Jerzego S. Wasilewskiego, tytuł pracy: "Bzij, zabzij, ja honorem ręce. Bójki wiejskie na przykładzie Kurpiowszczyzny.

1995-2000: studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW
2002: obrona rozprawy doktorskiej pod kierunkiem dr hab. Jerzego S. Wasilewskiego, tytuł rozprawy: "Kulturowe aspekty dewiacji społecznych w środowisku wiejskim."


Dydaktyka

 • Odmieńcy i odmienność w kulturze wsi (laboratoria etnograficzne - dwie grupy), Małopolska
 • Historia etnologii (wybrane zagadnienia- wykład)
 • Jednostka a kultura (ćwiczenia)
 • Komunikacja w społeczności wiejskiej (laboratorium etnograficzne), Rzeszowszczyzna
 • Antropologia dewiacji (ćwiczenia)
 • Monografia społeczności lokalnej Polaków na Wileńszczyźnie, Litwa, (laboratorium etnograficzne)
 • Systematyka tradycyjnej kultury ludowej: kultura społeczna (ćwiczenia)
 • Wybrane zagadnienia z metodologii (ćwiczenia)
 • Seminarium antropologiczne: Dyskurs i narracja
 • Seminarium etnologiczne: Etnograficzne badanie obszarów marginalnych
 • Systematyka tradycyjnej kultury ludowej: kultura społeczna; ćwiczenia 
 • Metodologia nauk społecznych; ćwiczenia
 • Antropologia komunikacji; konwersatorium

Publikacje

Odmieńcy. Antropologia dewiacji, Wydawnictwo DiG i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Seria Studia Ethnologica, Warszawa 2010

Redakcja książki "Centrum na peryferiach. Monografia społeczności lokalnej Ejszyszek i okolic na Wileńszczyźnie", Warszawa 2005.
"Oddity as challenge", [w:] "Between Tradition and Postmodernity: Polish Ethnography at the Turn of the Millennium", Lech Mróz, Zofia Sokolewicz (red.), Warszawa.
"Małopolska," [w:] "Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze ludowej", K. Braun (red.), Warszawa 1999.
"Bzij, zabzij, ja honorem ręce... Bójka wiejska- walka i rytuał," Konteksty, 1995, z. 1.

Projekty badawcze

 2001-2002: Kierownik grantu KBN 5H01H03421 "Inwarianty kultury ludowej Polaków na Wileńszczyźnie"
 2004-2007: Kierownik grantu KBN 1H01H02527 "Chrześcijanie i muzułmanie w społeczeństwie w Bułgarii. Stosunki społeczno-religijne w Rodopach Środkowych"

 

Doświadczenie badawcze i naukowe

1989-1991: badania nad relacjami etnicznymi w płn.-wsch. Polsce
1991-1992: badania polskiej mniejszości etnicznej na Litwie
1990: Badania terenowe "Budowa i trwanie domu chłopskiego we wsi macedońskiej," Bułgaria; kierownik prof. M. Pokropek
1992: Badania na temat bójek wiejskich, Kurpiowszczyzna
1996-1999: Kierowanie projektem badawczym "Odmieńcy i odmienność w kulturze wsi," Małopolska
1997: Udział w Summer School w ramach programu Tempus, poświęconej antropologii miasta, Uniwersytet Humboldta w Berlinie
1998: staż w Instytucie Antropologii Społecznej Uniwersytetu w Kopenhadze
 1999-2001: kierowanie projektem " Komunikacja w społeczności wiejskiej", Rzeszowszczyzna
 2000: krótkie badania we wsch. Grenlandii (dystrykt Ammassalik)
 2001-2002: badania w ramach grantu "Inwarianty kultury ludowej Polaków na Wileńszczyźnie"
 lipiec 2003: udział w XV kongresie IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences): "Humankind/Nature Interaction: Past, Present and Future", Florencja

lipiec/sierpień 2003: wstępne badania terenowe w Rodopach środkowych (Smoljan), Bułgaria
2004 i 2005: badania terenowe w Bułgarii (Rodopy);