mgr
Joanna
Urbańczyk
doktorantka
Studia doktoranckie 
Wydzial Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Etnologii i Antropologi Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Obszary zainteresowań

antropologia religii

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Przygotowywana praca doktroska pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Zowczak

Publikacje

Biblia w życiu członków wspólnot zielonoświątkowych na Zarzeczu. W. Lipiński (red.), „Dzisiejsze Polesie”, DiG, Warszawa (w druku).

Artykuł pokonferencyjny: Syberyjska wspólnota Wissariona jako przykład rosyjskiego nowego ruchu religijnego. Tom pokonferencyjny „Wschód oczami młodych”, Katedra Białorutenistyki UW  (publikacja w przygotowaniu).

Projekty badawcze

Kierownik grantu NCN (PRELUDIUM) 2011/01/N/HS3/06213.

Opiekun naukowy prof. dr hab. Magdalena Zowczak

29.06.2012-6.12.2012: wyjazd badawczy do siedziby Kościoła Ostatniego Testamentu w Kraju Krasnojarskim (rejon kuragiński)

Badania terenowe w syberyjskiej siedzibie Kościoła Ostatniego Testamentu w sierpniu 2011 roku.

Kwerenda biblioteczna w Rosyjskiej Państwowej Bibliotece w Moskwie w sierpniu/wrześniu 2011 roku.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

6-8 października 2011: Between East and West: Cultural and Religious Dialogue Before, During and After the Totalitarian Rule (Latvian Society for the Study of Religion), Ryga.
Referat: New Religious Movements in the Post-Soviet Region: Siberian Community of Vissarion.

16-18 grudnia 2010: Czechy, Brno, Uniwersytet Masaryka – The 9th Conference of the ISORECEA (International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association) Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central And Eastern Europe.

Referat: Modernity and tradition – individualisation trends within Christian Churches in Poland;

12 marca 2011: Uniwersytet Warszawski – II Konferencja Studentów i Doktorantów „Wschód Oczami Młodych. Rosja, Ukraina, Białoruś”.

Referat: Syberyjska Wspólnota Wissariona jako przykład rosyjskiego nowego ruchu religijnego;

18-22 września 2011: New Movements in Religion. 10th EASR Conference (European Association for the Study of Religion), Budapeszt.
Referat: The Last Testament Church in Russia – local specificity vs. global trends.

Kontakt

impakt@poczta.wp.pl
+48 22 5531656