KWALIFIKACJE NA STYPENDIUM  ERASMUS+  (studia częściowe) w roku akademickim 2018/2019

NOWE: Poprawiony błąd - mamy umowę z Lille, a nie z Paryżem. 

Data dodania: 
26-01-2018
Kategorie: 
Stypendium

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Jak co roku, nasz Instytut wysyła najlepszych studentów i najlepsze studentki na jeden semestr lub rok studiów (I, II lub III stopnia) do instytutów etnologii/antropologii/socjologii różnych uniwersytetów europejskich w ramach programu Erasmus+. W najbliższym roku mamy do zaoferowania następujące miejsca:

 

 • Berlin (Humboldt Universitaet) – 2 studentów, II stopień studiów
 • Brno (Masarykova Univerzita) - 2 studentów, I, II i III stopień studiów, wyjazd roczny
 • Bukareszt (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti) -2 studentów, I, II i III stopień studiów
 • Granada (Universidad de Granada) – 2 studentów, I, II i III stopień studiów, wyjazd roczny
 • Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) – 4 studentów, I i II stopień studiów
 • Kopenhaga (Kobenhavns Universitet) – 2 studentów na I, II i III stopień studiów
 • Lille (Université Catholique de Lille) – 2 studentów, I i II stopień studiów; wyjazd roczny
 • Londyn (Goldsmiths College, University of London) – 2 studentów na I stopień studiów; 1 doktorant/ka na 3 miesiące
 • Lublana (Univerza v Ljubljani) - 2 osoby, I II i III poziom studiów
 • Lund (Lunds Universitet) - 1 osoba na 1 rok, I i II stopień studiów  (mamy możliwość skorzystania z umowy wspólnej z Instytutem Historii, kwalifikacja odbywa się na historii)
 • Ołomuniec (Univerzita Palackého v Olomouci) – 4 studentów, I, II i III stopień studiów
 • Praga (Uniwersytet Karola) - 2 studentów, I, II i III stopień studiów
 • Sofia (Sofiiski Universitet „Sveti Kliment Ohridski“) - 2 osoby, II stopień studiów
 • Sofia (Bułgarska Akademia Nauk) – 1 osoba, III stopień studiów
 • Stambuł (Yeditepe Universitesi) - 5 studentów, I i II stopień studiów
 • Stambuł (Isik Universitesi) - 1 osoba, I i II stopień studiów
 • Sztokholm (Sodertorns Hogskola) – 4 osoby, I i II stopień studiów
 • Tallinn (Tallinna Ulikool; University of Tallinn) - 2 studentów, I, II i III stopień studiów
 • Turku (Turun Yliopisto) - 2 studentów, I, II i III stopień studiów
 • Viadrina, Frankfurt nad Odrą (Europa-Universitat Viadrina) - 2 studentów, I, II i III stopień studiów
 • Wiedeń (Universitaet Wien) – 2 osoby, II stopień studiów
 • Zagrzeb (Sveučilište u Zagrebu; University of Zagreb) – 2 osoby, II stopień studiów

 

Osoby kandydujące powinny złożyć w sekretariacie IEiAK (na półce dr Heleny Patzer) oraz przesłać mejlowo na adres helenapatzer@wp.pl oraz k.bielenin@gmail.com
w terminie do 23 lutego 2018 (piątek):

 

1. Krótki list motywacyjny uzasadniający wybór ośrodka (i ew. ośrodka rezerwowego, w razie braku miejsc), opisujący własne osiągnięcia i zainteresowania, z dokładnymi danymi kontaktowymi. Zalecamy wpisanie przynajmniej 2 ośrodków, ze wskazaniem priorytetowego. Proszę również podać planowany semestr wyjazdu (w przypadku wyjazdów semestralnych: zimowy lub letni).

Proszę podać swój adres mejlowy i numer telefonu, ponieważ będą one potrzebne do sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji (wypełniania on-line i off-line odpowiednich dokumentów).

UWAGA: Nie ma możliwości wyjechania na III roku studiów licencjackich w I semestrze! Wyjazd w II semestrze jest możliwy pod warunkiem uzyskania zgody od prowadzących laboratorium i ustalenia warunków pisania pracy licencjackiej na wyjeździe.

 

2. Wydruk z USOSa o ocenach ze studiów (rok akademicki 2016/17). W kwalifikacji mogą brać udział osoby, które mają średnią wynoszącą co najmniej 3,49. Dopuszczalny jest najwyżej jeden warunek w momencie rekrutacji. .

UWAGA:  O stypendium mogą ubiegać się osoby z II i III roku studiów licencjackich, a także I roku studiów magisterskich (stypendium jest na kolejny rok akademicki).

 

3. Świadectwo znajomości języka obcego (zwykle wymagany jest poziom B2 lub jego odpowiednik); może to być wydruk z USOSa o zdaniu uniwersyteckiego egzaminu centralnego z języka obcego lub rozszerzona matura.

Studenci chcący wyjechać do Berlina na Humboldt-Universitaet będą musieli zdać ich własny egzamin językowy przez Internet przed zakwalifikowaniem przez stronę przyjmującą (www2.hu-berlin.de/ethno/ oraz www.aia.hu-berlin. de/int). Studenci chcący wyjechać do Granady muszą poświadczyć znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1. W Granadzie wszystkie zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim.

 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE z kandydatami i kandydatkami odbędą się w IEiAK w terminie
26 lutego - 2 marca 2018 (drugi tydzień nowego semestru).
Dokładna data i godzina rozmowy zostaną podane w późniejszym terminie. Proszę śledzić informacje na stronie.

 

Informacje o stypendium: Obecnie stypendium wynosi od 400-500 euro miesięcznie, w zależności od kraju (plus 200 euro dla osób, którym przysługuje stypendium socjalne):

a) 500 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

b) 450 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

c) 400 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

 

Istnieje też możliwość zakwalifikowania na wyjazd bez stypendium tych, dla których nie starczy miejsc stypendialnych.

 

Gorąco zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej szansy.  W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: helenapatzer@wp.pl i k.bielenin@gmail.com lub osobiście z dr Heleną Patzer (w okresie sesji proszę o kontakt mailowy).

Plik do pobrania- pdf

 

 

 

 

Powiązane materiały