mgr
Agata
Rybus
doktorantka
PhD Studies 
Studia Doktoranckie Wydział Historyczny UW

Magister etnologii (absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), magister kulturoznawstwa (absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW), doktorantka na Wydziale Historycznym UW. Realizatorka projektów dyplomowych z obszaru antropologii medycznej i folklorystyki. Interesuje się antropologią mobilności, materialności, antropologicznymi rozważaniami nad konstruowaniem odmienności kulturowej oraz krytyką postkolonialną. Od paru lat prowadzi badania terenowe w Indiach, gdzie bada ludzkie i poza-ludzkie mobilności.

Area of interest

antropologia mobilności, antropologia turystyki, antropologia procesów globalizacyjnych, antropologia Indii, krytyka postkolonialna, humanistyczne rozważania nad materialnością, posthumanistyka, performatyka 

Selected publications

- Rybus A. 2016, Taktyki życia w obcym mieście (tekst powstał w ramach projektu: „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”, grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierownik projektu: dr hab. Sławomir Sikora). 

- Rybus A., Papis O. 2016, Warszawskie ‘India-Markety’ jako symulakra Indii (tekst powstał w ramach projektu: „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”, grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierownik projektu: dr hab. Sławomir Sikora).

- Rybus A. 2015, Czy rzecz może być sprawcą? Perspektywa humanistyki i nauk społecznych, [w:] Ludzie w świecie przedmiotów, przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy, red. Agata Rybus, Maciej Kornobis, WUW, Warszawa 2015 (ISBN/ISSN: 978-83-235-2194-5). 

- redakcja naukowa: Ludzie w świecie przedmiotów, przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy, red. Agata Rybus, Maciej Kornobis, WUW, Warszawa 2015 (ISBN/ISSN: 978-83-235-2194-5). 

- Rybus A. 2014, Podróżujące przedmioty. O mediowaniu znaczeń i negocjowaniu tożsamości, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”,  nr 1 (304), s. 163-172 (ISSN 1230-6142). 

- Rybus A., Wieczorkiewicz A. 2014, Po obu stronach straganu, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1 (304), s. 163-172 (ISSN 1230-6142). 

- Rybus A. 2013, Eksponaty muzealne jako pośrednicy kontaktów międzykulturowych, „Chata” nr 5  (ISSN 1640-2197). 

- Rybus A. 2010, Ciesielstwo Kurpiów, Odkrywanie Tradycji Mazowsza, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. 

 

Research projects

2016 - ...  Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs Preludium 9): „Społeczne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca na przykładzie miejscowości Anjuna (Indie) – wyobrażenia i praktyki”. 

2015 - 2016 Asystent kierownik projektu, badacz: "Stretching the Symbolic Boundaries of the Nation: Jewish Renaissance and Philo-Semitism in Contemporary Poland”; kierownik projektu: prof. Genevieve Zubrzycki; afiliacja: Department of Sociology, University of Michigan. 

2015-2016 Asystent koordynatora modułu badawczego „Swojskość, obcość w mieście” (prof. dr hab. Anny Wieczorkiewicz) w ramach projektu: „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze” (kierownik projektu: dr hab. Sławomir Sikora). 

 

Contact

rybusa@gmail.com