mgr
Alicja
Mroczkowska
doktorantka
PhD Studies 
Wydział Artes Liberales UW

Biography

Zajmuję się ochroną dziedzictwa żydowskiego w Polsce, a także obrzędowością pogrzebową Żydów i zagadnieniami związanymi z prawem żydowskim dotyczących cmentarzy, (historia i kultura Żydów polskich, antropologia śmierci, antropologia pamięci).

Pracuję w Dziale Dokumentacji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, a także pracuje przy inwentaryzacji terenowej inskrypcji znajdujących się na nagrobkach żydowskich.

Współzałożycielka Ochotniczego Hufca Porządkowania Cmentarza Żydowskiego im. J. Rajnfelda.

Tytuł projektu pracy doktorskiej: Ochrona cmentarzy żydowskich w perspektywie działań instytucjonalnych i praktyk społecznych. Opiekun naukowy prof. dr hab. Magdalena Zowczak (IEiAK UW)