mgr
Iwa
Kołodziejska
doktorantka, pracownik Ogrodu Botanicznego UW
PhD Studies 
prowadzone przez Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" UW

Biography

Temat pracy doktorskiej: Praktykowanie wiedzy o roślinach na Podolu wschodnim. Studium etnobiologiczne relacji ludzi i roślin.

Przewód otwarty 27 listopada 2013 r.

Promotor: prof. dr hab. H. Magdalena Zowczak

 

Selected publications

Renata Sõukand, Cassandra L. Quave, Andrea Pieroni, Manuel Pardo-de-Santayana, Javier Tardío, Raivo Kalle, Łukasz Łuczaj, Ingvar Svanberg, Valeria Kolosova, Laura Aceituno-Mata, Gorka Menendez, Iwona Kołodziejska-Degórska, Ewa Pirożnikow, Rolandas Petkevičius, Avni Hajdari, Behxhet Mustafa, Plants used for making recreational tea in Europe: a review based on specific research sites, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2013, 9:58. IF=2.47
Kołodziejska-Degórska I, Jędrzejewska-Szmek K., 2013, Dotknąć, spróbować, zobaczyć. Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Edukacja Przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce. Teoria, przykłady, konteksty red. Palamer-Kabacińska E. i Leśny A. Warszawa.

Research projects

Grant NCN Preludium 2011/01/N/HS3/03332 pt. Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu wschodnim (Ukraina) - analiza w kontekście dyskursów państwowych

Conferences and visiting lectures

Wystąpienie: Variation in plant collection patterns among central Ukrainian villagers na konferencji Variations in space and time: 3rd Eastern European Ethnobiology Workshop Kików, Poland, 9-13 października 2013 r.
Byłam współorganizatorką tej konferencji

Poster na 54 th Konferencji Society for Economic Botany (28 czerwca- 2 lipca 2013r. Plymouth , Wielka Brytania) „What to collect?” Production and exchange of medicinal plant knowledge among Strointsy inhabitants (Eastern Podolia, Ukraine)

Moderowanie panelu: "Botanical Gardens and Society – the role of social and educational initiatives in the daily lives of people – connecting to your community» (Moderatorzy - Sara Oldfield (BGCI), Yuri Naumtsev (Tver BG, Russia), Iwona Kołodziejska-Degórska (Warsaw BG, Poland)) ; Wystąpienie: Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Iwona Kołodziejska-Degórska Have fun in the garden. Simple educational tools to get involved in nature, podczas konferencji BGCI «Living in Harmony:Botanic Gardens and Society – Dialogue without Borders» Twer, Rosja 13 – 16 września 2013 r.

Popularyzacja

XVII Festiwal Nauki - Co można zjeść w ogrodzie? Etnobotanika w praktyce

w ramach projektu „Okiem etnologa” Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego prowadzonego we współpracy z IEiAK zajęcia w czterech liceach ogólnokształcących Ludzie i rośliny. Co to jest etnobotanika?

w ramach Nocy biologów 2013 Biolog humanista? Antropolog i rośliny.

Prowadzenie dyskusji i komentarz merytoryczny po projekcji filmu „Ludzie i rośliny” reż. Jacek Wajszczak w ramach projektu „Otwarty Jazdów”. Film nakręcony podczas badań do grantu NCN.