dr
Joanna
Zamorska
absolwentka studium doktoranckiego
PhD Studies 
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Etnolożka i polonistka ze specjalizacją „animacja kultury”. Laureatka konkursu Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja” za pracę magisterską na temat płci kulturowej w świętowaniu Wielkiego Tygodnia w południowym Meksyku. Stypendystka Rządu Meksykańskiego. Współautorka wystaw fotograficznych z wypraw badawczych do Oaxaca (płd. Meksyk). Przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na temat konstruowania prestiżu i władzy w organizacji fiest patronalnych w Dolinach Centralnych Oaxaca (płd. Meksyk). Ma na koncie współpracę m. in. z Instytutem Psychologii PAN w badaniach rodzin nieheteronormatywnych i ewaluację projektów "Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń" oraz "Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń".
Działaczka 3 sektora - członkini Grupy Śpiewu Tradycyjnego Osiedla Przyjaźń, Stowarzyszenia Przyjaźni PS, Inicjatywy Osiedla Przyjaźń i zespołu Cyfrowej Etnografii Polskiego Instytutu Antropologii.

Area of interest

Antropologia płci, seksualności, religii, świętowania. Meksykańskie fiesty. Antropologia zaangażowana. Aktywność lokalna.

Biography

Przygotowywana praca doktorska: Fiesta w społecznościach lokalnych Dolin Centralnych Oaxaca (płd. Meksyk). Organizacja katolickich świąt parafialnych jako droga do prestiżu i władzy. Opiekun naukowy prof. dr hab. H. Magdalena Zowczak.

Doświadczenie dydaktyczne

 • Prowadzenie zajęć "Klasyczne teksty etnologii i antropologii kulturowej”  dla I roku studiów licencjackich IEiAK UW (w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15)
 • Zajęcia dla studentów studiów magisterskich CIESAS – Pacífico Sur (Centrum Badań i Studiów Wyższych z Antropologii Społecznej – Południowy Pacyfik), Oaxaca, Meksyk, 9.05.2013.
 • 30.03.2012 współprowadzenie (wraz z mgr Joanną Dubrawską-Stępniewską, doktorantką IM UW) konwersatorium „Popularna muzyka Meksyku” (3106-MEKSYK-F), na temat obchodów Wielkiego Tygodnia w Meksyku. „Popularna Muzyka Meksyku” są to fakultatywne zajęcia dla studentów stacjonarnych Instytutu Muzykologii UW.

2015-16 Ewaluacja projektów: Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaźni PS, dofinansowanego przez FIO i Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń realizowanego przez Bemowskie Centrum Kultury, dofinansowanego przez NCK.

2014-15 Badania etnograficzne i asystowanie przy badaniach fokusowych w ramach „Rodzin z Wyboru w Polsce”, projektu realizowanego w Instytucie Psychologii PAN, finansowanego z budżetu państwa.

2012-2013 Badania etnograficzne do pracy doktorskiej pt. Fiesta w społecznościach lokalnych Dolin Centralnych Oaxaca, Stan Oaxaca (Meksyk). Organizacja świąt katolickich jako droga do prestiżu i władzy, w płd Meksyku, stan Oaxaca (San Bartolo Coyotepec, La Villa de Zaachilia, Santa María Atzompa) , 2012-2013 (12 miesięcy).

2007-2008 Badania etnograficzne do pracy magisterskiej nt. płci kulturowej w świętowaniu Wielkiego Tygodnia w płd. Meksyku, stan Oaxaca (San Bartolo Coyotepec) (2 miesiące).

2004-2005 Badania etnograficzne na temat pożywienia jako elementu tożsamości regionalnej Kurpiów, w ramach zajęć laboratoryjnych mgr Krzysztofa Brauna o konstruowaniu tożsamości regionalnej (Kadzidło, Wykrot i okolice), (3 tygodnie).

2002 Badania etnograficzne na temat zamów i medycyny naturalnej na Białorusi (Starłygi), w ramach warsztatu mgr Zuzanny Grębeckiej „Etnograf w terenie”, luty (2 tygodnie).

Selected publications

 • Zamorska J. 2016 Święci Patroni, prestiż i władza w organizacji fiest w Dolinach Centralnych Oaxaca (Meksyk), „Studia Historica Gedanensia” T. VII Z Bogiem i przeciwko Bogu (ISSN: 2081-3309), s. 237-258.
 • Zamorska J. 2015 Prestige and Alcohol in South Mexican Fiesta. Drinking with saint patrons in the Central Valleys of Oaxaca, „Scripta Instituti Donneriani Aboensis”, Vol 26 (2015) Religion and Food, ISSN: 0582-3226, s. 225-249.
 • Zamorska J. 2013 Ochrona dziedzictwa niematerialnego kultury po meksykańsku – kilka słów o realizacji w Meksyku Konwencji UNESCO z 2003 roku, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe, red. K. Braun, Warszawa-Węgorzewo, Wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, ISBN: 978-83-7901-013-4, s. 441-447.
 • Dubrawska-Stępniewska J., Zamorska J. 2008 Wielki Tydzień na ziemi czarnej gliny, „Uniwersytet Warszawski” (ISSN 1640-2758) nr 4 (38), s. 30-32, październik 2008.

Research projects

2014 – 2015 Praca w projekcie badawczym „Rodziny z Wyboru w Polsce”, realizowanym w Instytucie Psychologii PAN. Projekt finansowany z budżetu państwa. Badania etnograficzne (2 mies.), asystowanie przy badaniach fokusowych, 2 raporty.

2007  Realizacja projektu badawczego Kobiety w świętowaniu Wielkiego Tygodnia z ramienia Koła Naukowego Studentów IEiAK „Etno”, we współpracy z Joanną Dubrawską-Stępniewską z Koła Etnomuzykologicznego. Projekt dofinansowany przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego. Planowanie, koordynacja, badania etnograficzne, sprawozdawczość.

2008 Realizacja projektu badawczego Gender w życiu mieszkańców San Bartolo Coyotepec a lokalny kontekst świętowania Semana Santa, z ramienia Koła Naukowego Studentów IEiAK „Etno”– projekt zrealizowany wraz ze studentami etnologii: Aliną Kaczmarek, Marceliną Mastyną i Jackiem Atamaniukiem. Projekt dofinansowany przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego i Fundację na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”. Planowanie, koordynacja, badania etnograficzne, sprawozdawczość.

Conferences and visiting lectures

 • Prezentacja pt. Moc, prestiż i władza dzięki Świętym na podstawie badań do doktoratu na seminarium dla doktorantów prof. dr hab. Hanny Magdaleny Zowczak, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 10.03.2016
 • Referat pt. Los Santos, el prestigio y el poder en las fiestas patronales en los Valles Centrales de Oaxaca (México) na II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej: : Relacje polityka – religia w Ameryce Łacińskiej: determinanty i nowe paradygmaty, Lublin, 4.11.2015.
 • Referat pt. Patrons Saints, Prestige and Power: Changes in Fiesta Organizing  in the Central Valleys of Oaxaca, Mexico na Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Etnologii i Folkloru (SIEF) w Zagrzebiu, 24.06.2015.
 • Udział w wystąpieniu zespołu projektowego „Rodzin z Wyboru w Polsce” na konferencji Queer Kinship w Zalesiu, nt. prowadzonych w ramach projektu badań, omówienie doświadczeń terenowych oraz opinii o nich etnografek i etnografów, 9.06.2015.
 • Referat Alkohol, fiesta, muzyka. Konsumpcja alkoholu w Oaxaca, płd. Meksyk, w kontekście świętowania i muzyki wygłoszony wraz z Joanną Dubrawską-Stępniewską  (IM UW) na seminarium „Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych”  w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, 22.01.2015.
 • Prezentacja pt. "Alkohol i sprawczość" na podstawie badań do doktoratu na seminarium dla doktorantów prof. dr hab. Hanny Magdaleny Zowczak, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 6.05.2014.
 • Prezentacja wstępnych wyników badań do doktoratu seminarium dla doktorantów prof. Jana Kubika z Rutgers University, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 21.03.2014.
 • Prezentacja pt. "W społecznościach lokalnych Dolin Centralnych Oaxaca (płd. Meksyk). Organizacja katolickich świąt parafialnych jako droga do prestiżu i władzy", na otwartym Seminarium Naukowym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 18.12.2013.
 • Wystąpienie na seminarium wewnętrznym profesorów-badaczy z CIESAS – ífico Sur (Centrum Badań i Studiów Wyższych z Antropologii Społecznej – Południowy  Pacyfik) pt. "Fiesta en las comunidades locales de los Valles Centrales de Oaxaca, Estado de Oaxaca (México). Organización de las fiestas católicas como el camino hacia el prestigio y el poder", 11.12.2012.
 • Prezentacja pt. "Co może przynieść zastosowanie kategorii płci kulturowej (gender) w badaniu fiest południowo-meksykańskich – na przykładzie badania świętowania Wielkiego Tygodnia w San Bartolo Coyotepec i projektu badania organizacji fiest patronalnych w społecznościach lokalnych, w stanie Oaxaca" na Interdyscyplinarnym konwersatorium humanistycznym dla doktorantów prof. Anny Wieczorkiewicz i dra Tomasza Wiślicza „Ciało – płeć – seksualność”, 2011.
 • Prezentacja projektu Cyfrowa Etnografia – Biblioteka Cyfrowa PIA Instytutu Antropologii w Katedrze Etnologii I Antropologii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego, w grudniu 2010.
 • Referat Pożywienie jako wyznacznik tożsamosci Kurpiów na Konferencji „Kurpie. Korzenie tożsamości regionalnej” w Czarni, 2009.

 

Awards and Scholarships

2012 –2013 Stypendium Rządu Meksykańskiego dla obcokrajowców, przyznane przez Biuro Spraw Zewnętrznych (Secretaría de Relaciones Exteriores) na przeprowadzenie badań do pracy doktorskiej. Koszty podróży sfinansowali Rektor UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Rada Doktorantów UW. Opieka nad projektem w Meksyku: Dr Salvadora Aquino Centeno, CIESAS PACÍFICO SUR (Oaxaca, Meksyk).

2009 I miejsce w konkursie prac dyplomowych Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja” za pracę magisterską z etnologii łeć kulturowa w świętowaniu Wielkiego Tygodnia w San Bartolo Coyotepec (Meksyk),.

Member of scientific organizations

Polski Instytut Antropologii, Stowarzyszenie Przyjaźni PS, Inicjatywa Osiedle Przyjaźń

Prace organizacyjne

 • 2009-2016 Praca w projekcie Cyfrowej Etnografii PIA, realizowanym przez Polski Instytut Antropologii. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Fundację Nauki Polskiej. Wspomaganie tworzenia Biblioteki Cyfrowej PIA, przygotowanie tekstów
  do publikacji w Internecie, prawa autorskie i sprawy organizacyjne.
 • 2015-16 Wspieranie aktywności lokalnej Osiedla Przyjaźń w Warszawie, współorganizacja imprez sąsiedzkich. Prowadzenie wywiadów biograficznych do Archiwum Społecznego Osiedla Przyjaźń.
 • Udział w promocji Jubileuszu 5-lecia działalności Polskiego instytutu Antropologii, 19 czerwca 2012 r.
 • 2011-2014 Koordynacja projektu Spotkania z Antropologią – Interdyscyplinarne Dyskusje PIA, realizowanego przez Polski Instytut Antropologii. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizacja 2 edycji Spotkań z Antropologią – Interdyscyplinarnych Dyskusji (SAID), w 2011 i 2012 r. (cyklu referatów i warsztatów dla doktorantów nauk humanistycznych i społecznych w Warszawie oraz w Poznaniu). Udział w rozliczeniu projektu i przygotowanie wniosku o dotację na kolejną edycję przedsięwzięcia.
 • Prezentacja projektu „Cyfrowa Etnografia – Biblioteka Cyfrowa PIA” Polskiego Instytutu Antropologii 25 maja 2012 r. na Konferencji Kultur Ludów Morza w Gdańsku.
 • Prezentacja projektu „Cyfrowa Etnografia – Biblioteka Cyfrowa PIA” Polskiego Instytutu Antropologii w Katedrze Etnologii I Antropologii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego w grudniu 2010 r.

Wystawy fotografii z projektów badawczych:

 • Świętowanie wielkanocne w Oaxaca w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie. Wystawa zbiorcza zdjęć Joanny Dubrawskiej-Stępniewskiej, Joanny Zamorskiej, Aliny Kaczmarek i Jacka Atamaniuk, w marcu 2015 r.
 • Meksykański Wielki Tydzień w Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) w Warszawie. Zbiorcza wystawa zdjęć Joanny Dubrawskiej-Stępniewskiej, Joanny Zamorskiej, Aliny Kaczmarek, Marceliny Mastyny i Jacka Atamaniuka, w marcu 2011 r.
 • Meksykańska Wielkanoc czyli Wielki Tydzień w San Bartolo Coyotopec w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Zdjęcia Joanny Dubrawskiej-Stępniewskiej i Joanny Zamorskiej, 2009 r.
 • Wielki Tydzień w miejscowości San Bartolo Coyotepec (Meksyk). Codzienność a świętowanie Semana Santa w meksykańskim stanie Oaxaca, w Galerii Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w 2008 i 2010 r.
 • Życie w San Bartolo Coyotepec (Oaxaca, Meksyk) i świętowanie Semana Santa w San Bartolo Coyotepec, mieście Oaxaca i Santa María Atzompa – w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 2008 r.

Dofinansowanie wystaw: Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego (2007) oraz Samorząd Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis" (2008).

Inna działalność popularyzatorska:

Spotkanie klubowe na Festiwalu Nauki pt. Meskal na całe zło. Alkohol i kult świętych patronów w południowym Meksyku. 30.09.2016 r.
Audycja O meksykańskiej fieście, w Radio TOK FM, 27.01.2015.
Lekcja festiwalowa na Festiwalu Nauki pt. Las Chunta - tancerze w spódnicach na św. Sebastiana, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 25.09.2014

Współautorstwo tekstów w czasopiśmie folkowo-muzycznym „Gadki z Chatki” (ISSN 1427-4531), wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego:
Dubrawska J., Zamorska J. 2007 San Bartolo - ziemia czarnej gliny, „Gadki
z Chatki” nr 73, grudzień.
Dubrawska J., Zamorska J. 2007 Dziwna opowieść o Jezusku,  „Gadki z Chatki” nr 67, luty.
Dubrawska J., Zamorska J. 2006 Poganin przy wigilijnym stole, „Gadki z Chatki”
nr 63/64, sierpień.
Dubrawska J., Zamorska J., 2006 I zostanie już tylko kisiel owsiany „Gadki z Chatki” nr 62, czerwiec.
Dubrawska J., Zamorska J. 2005 Wesele kurp(s)iowskie,  „Gadki z Chatki” nr 58, wrzesień.
Dubrawska J., Zamorska J. 2005 Wileński Kaziuk  „Gadki z Chatki” nr 56, marzec.

Contact

jzamorska@gmail.com
+48 22 5531656