Semestr zimowy roku ak. 2018/19 - zajęcia odwołane, rozpoczynające się w późniejszym terminie   (zgłoszone do sekretariatu)

Data dodania: 
12-10-2018

Zajęcia odwołane:

 

11.10.2018, g. 11:30 - 13:00, sala 219 - Analiza dyskursu w badaniach mobilności - dr hab Anna Horolets - Informacja dodatkowa dotyczy zajęć w dniu 18.10.2018:  proszę o przeczytanie tekstu autorstwa Marka Czyżewskiego zawierającego jedną z możliwych charakterystyk tego, czym jest dyskurs. Na zajęciach omówimy wymagania tych zajęć, tryb pracy - i rozpoczniemy merytoryczne wprowadzenia do problematyki AD.

 

W związku z udziałem dr Magdaleny Lubańskiej w dniach 16-18.10 w konferencji naukowej  pt. "Memory and Religion. Central and Eastern Europe in a Global Perspective" odwołane są jej zajęcia (zostaną odrobione w sesji):

16.10.2018, 11:30 - 13:00 sala 104 - Wielozmysłowe imaginaria religijne. Przedmiot, ciało, kult, dr Magdalena Lubańska

18.10.2018, 11:30 - 13:00, sala 104 - Ikonografia prawosławna, dr Magdalena Lubańska

18.10.2018, 13:15 - 14:45, sala 104 -Sekularyzacja i postsekularyzm, dr Magdalena Lubańska

.................................................................................................................................

Zajęcia rozpoczynające się w późniejszym terminie:

od 15.10.2018, godz. 9:45 - 11:15, sala 219 - Antropologia chrześcijaństwa, dr hab. Agnieszka Halemba

od 15.10.2018, godz. 11:30 - 13:00, sala 219 - Antropologia chrześcijaństwa, dr hab. Agnieszka Halemba

od 15.10.2018, 9:45 - 11:15, sala 105 - Zrozumieć inną codzienność. Północna Syberia , dr Wojciech Lipiński

od 15.10.201811:30 - 13:00, sala 104 - Ludy tubylcze, dr Wojciech Lipiński

od 16.10.2018, 9:45 - 11:15, sala 13, Seminarium magisterskie. Teoria a etnografia, dr hab. Agnieszka Halemba

od 18.10.2018, 9:45 - 11:15, sala 105 - Nauka i nacjonalizm. Procesy narodotwórcze a przedmiot badań humanistów, dr Wojciech Lipiński

od 18.10.2018, 11:30 - 13:00, sala 13, Etnografia Ukrainy - mniejszości narodowe, dr Wojciech Lipiński