Samorząd Studentów IEiAK UW

Skład Samorządu Studentów IEiAK UW:

W dniu 4.11.2016 w wyborach do Zarządu Samorządu Studentów IEiAK zostali wybrani:

Tomasz Chwałek -  t.chwalek@student.uw.edu.pl

Alicja Staniszewska - staniszewska96alicja@gmail.com

Kacper Kasdepke -  kkasdepke@gmail.com

Piotr Winiarczyk - piotrwiniarczyk@gmail.com

Magda Kalinowska - magdakalino@gmail.com

 

Kontakt: ieiak.samorzad@gmail.com

Dyżur: kontakt e-mail

Facebook

Strona Samorządu Studentów UW