Kwalifikacja na stypendium Erasmus w roku akad. 2021/2022

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Jak co roku, nasz Instytut wysyła najlepszych studentów i najlepsze studentki na jeden semestr lub rok studiów I, II lub III stopnia w instytutach etnologii/antropologii/socjologii różnych uniwersytetów europejskich w ramach programu Erasmus+.

W najbliższym roku mamy do zaoferowania następujące miejsca:
•Berlin (Humboldt Universitaet) – 2 studentów, II stopień studiów
•Brno (Masarykova Univerzita) - 2 studentów, I, II i III stopień studiów, wyjazd roczny
•Bukareszt (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti), 2 studentów, I, II i III stopień studiów
•Granada (Universidad de Granada) – 2 studentów, I, II i III stopień studiów, wyjazd roczny
•Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) – 4 studentów, I i II stopień studiów
•Kopenhaga (Kobenhavns Universitet) – 2 studentów na I i II stopień studiów
•Lublana (Univerza v Ljubljani) 2 osoby, I II i III poziom studiów
•Lund (Lunds Universitet) 1 osoba na 1 rok, I i II stopień studiów (mamy możliwość skorzystania z umowy wspólnej z Instytutem Historii, kwalifikacja odbywa się na historii)
•Ołomuniec (Univerzita Palackého v Olomouci) – 4 studentów, I, II i III stopień studiów
•Lille (Université Catholique de Lille) – 2 studentów, I i II stopień studiów; wyjazd roczny
•Praga (Uniwersytet Karola) - 2 studentów, I, II i III stopień studiów
•Sofia (Sofiiski Universitet „Sveti Kliment Ohridski“) - 2 osoby, II stopień studiów
•Sofia (Bułgarska Akademia Nauk) – 1 osoba, III stopień studiów
•Stambuł (Yeditepe Universitesi) 5 studentów, I i II stopień studiów
•Stambuł (Isik Universitesi) 1 osoba, I i II sopień studiów
•Sztokholm (Sodertorns Hogskola) – 4 osoby, I i II stopień studiów
•Tallinn (Tallinna Ulikool; University of Tallinn) - 2 studentów, I, II i III stopień studiów
•Turku (Turun Yliopisto) - 2 studentów, I, II i III stopień studiów
•Wiadrina, Frankfurt nad Odrą (Europa-Universitat Viadrina) - 2 studentów, I, II i III stopień studiów
•Wiedeń (Universitaet Wien) – 2 osoby, II stopień studiów
•Zagrzeb (Sveučilište u Zagrebu; University of Zagreb) – 2 osoby, II stopień studiów

Miesięczna wysokość stypendium Erasmus uzależniona jest od kraju. W tym roku jej wysokość będzie określona w późniejszym terminie. Dla porównania, zeszłoroczne stawki wynosiły:
a) 520 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
b) 500 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
c) 450 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
Dodatkowo 200 euro dla osób, którym przysługuje stypendium socjalne w momencie składania wniosku. Istnieje też możliwość zakwalifikowania na wyjazd bez stypendium tych, dla których nie starczy miejsc stypendialnych.

Osoby kandydujące powinny złożyć w sekretariacie IEiAK (na półce Amandy Krzyworzeki oraz mejlowo: a.krzyworzeka@uw.edu.pl w terminie do 3 marca):

1. krótki list motywacyjny, uzasadniający wybór ośrodka (i ew. ośrodka rezerwowego, w razie braku miejsc) z własnymi osiągnięciami i zainteresowaniami i dokładnymi danymi kontaktowymi. Zalecamy wpisanie przynajmniej 2 ośrodków ze wskazaniem priorytetowego. Proszę również podać planowany semestr wyjazdu (w przypadku wyjazdów semestralnych: zimowy lub letni). UWAGA1 : nie ma możliwości wyjechania na III roku studiów licencjackich w I semestrze. Wyjazd w II semestrze jest możliwy pod warunkiem uzyskania zgody od prowadzących laboratorium i ustalenia warunków pisania pracy licencjackiej na wyjeździe. UWAGA 2: proszę podać swój adres mejlowy i numer telefonu, ponieważ będzie to potrzebne do sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji (wypełniania on-line i off-line odpowiednich dokumentów).

2. wydruk z USOSa o ocenach ze studiów (rok akademicki 2018/19) z zaznaczoną informacją o wysokości średniej. W kwalifikacji mogą brać udział osoby, które mają najwyżej jeden warunek i średnią co najmniej 3,90. Osoby z dwoma warunkami mogą starać się o wyjazd bez stypendium. UWAGA: o stypendium nie mogą ubiegać się osoby z I roku studiów licencjackich i II mgr, a osoby z III roku mogą aplikować jedynie na semestr letni I roku studiów mgr.

3. Świadectwo znajomości języka obcego (zwykle jest wymagany poziom B2 lub jego odpowiednik); może to być wydruk z USOSa o zdaniu uniwersyteckiego egzaminu centralnego z języka obcego lub matura rozszerzona. Studenci chcący wyjechać do Berlina do Humboldt-Universitaet będą musieli zdać ich własny egzamin językowy przez Internet przed zakwalifikowaniem przez stronę przyjmującą (www2.huberlin.de/ethno/ oraz www.aia.hu-berlin. de/int). Znajomość języka niemieckiego konieczna jest również do studiowania w Heidelbergu i Wiedniu (tam jedynie część zajęć można odbyć w języku angielskim). Studenci chcący wyjechać do Granady muszą poświadczyć znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1. W Granadzie wszystkie zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim. W przypadku wyjazdu do Lille, konieczna jest znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej B2.

DNIA 12.03 (PIĄTEK) ODBĘDĄ SIĘ ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z KANDYDATAMI I KANDYDATKAMI Godzina i miejsce rozmowy zostaną podane w późniejszym terminie. Proszę śledzić informacje na stronie.

Gorąco zachęcamy wszystkich do wykorzystania tej szansy. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: a.krzyworzeka@uw.edu.pl