Komisja Dydaktyczna

Skład Komisji Dydaktycznej IEiAK UW

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, e-mail: anna.wieczorkiewicz(at)uw.edu.pl

dr Andrzej Perzanowski, e-mail: a.perzanowski(at)uw.edu.pl

dr Łukasz Smyrski, e-mail: l.smyrski(at)uw.edu.pl

dr Hubert Wierciński, e-mail: hubertwier(at)gmail.com

 

Uchwała Rady Naukowej IEiAK UW z dnia 10.05.2013r. - Zasady funkcjonowania i kompetencje Komisji Dydaktycznej IEiAK

Informacja - jakość kształcenia: instytucje, biura

Biuro Jakości Kształcenia UW

Dokumenty wewnętrzne Wydziału Historycznego - jakość kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedura ewaluacji w IEiAK

Wzór ankiety ewaluacyjnej