Publikacje
Okładka tytuł Autorsortuj malejąco Rok wydania
Opowieść i doświadczenie choroby. Czy chorzy na raka mają coś do powiedzenia w swojej sprawie? Wierciński Hubert 2013
Antropologia polityczna: 1940–2010 Malewska-Szałygin Anna 2012
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej numer 2014/1(20) Baer Monika, Kościańska Agnieszka (red.) 2014
Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim Lubańska Magdalena red. 2007
The creation of “monsters”: the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland Radkowska-Walkowicz Magdalena 2012
Feminist and Queer Sex Therapy: The Ethnography of Expert Knowledge of Sexuality in Poland Kościańska Agnieszka 2015
Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji konfliktu Wieczorkiewicz Anna (red.), Kostaszuk-Romanowska M (red.) 2009
Przeskoczyć własny cień Mróz Lech 2013
Widz wolny czy bezwolny? w: Media wolne czy bezwolne? Malewska-Szałygin Anna 2011
Artykuły w "Kontekstach" Numer 2014/1 (304) - Ekstremalnie. Doświadczenia ekstremalne i graniczne w kulturze Wieczorkiewicz Anna, Rybus Agata 2014
W cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae Zowczak Magdalena red. 2009
Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna Cichocki Piotr, Patzer Helena (red.) 2012
Scraps, Neighbors, and Committees: Material Things, Place-Making, and the State in an Astana Apartment Bloc Laszczkowski Mateusz 2015
Suwalszczyzna. Świat pogranicza (album) Pokropek Marian 2009
Boże Narodzenie w sztuce polskiej Braun Krzysztof, Braun Katarzyna 2007
Anthropology, history, and the Ukrainian question. About the tactics of the borderland [in Polish] Zowczak Magdalena 2013
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011
Armenia: kultura współczesna w ujęciu antropologicznym Abrahamian Lewon, Konrad Siekierski (red.)

tłum. Jakub Ozimek

2014
Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii — refleksje antropologiczne Bielenin-Lenczowska Karolina 2009
Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT Kościańska Agnieszka 2012

Strony